Var femte misshandlad är barn

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Antalet fall av misshandel av barn som myndigheterna fick kännedom om ökade med nio procent i fjol, rapporterar Statistikcentralen. Sammanlagt registrerades 6 450 fall av barnmisshandel.

Nästan en femtedel av alla misshandelsoffer var barn och en tredjedel av de misshandlade barnen var under 10 år. Av de misshandlade barnen var 64 procent pojkar och 36 procent flickor.

I fjol blev 1 100 barn sexuellt utnyttjade, 87 procent av dem var flickor och 13 procent pojkar.

De lagändringar som har trätt i kraft under 2010-talet har enligt Statistikcentralen ökat antalet registrerade misshandelsfall i betydande grad. Den lag som trädde i kraft 2010 innebar att misshandel av en minderårig eller närstående kan leda till åtal.

Ändringen av barnskyddslagen 2015 ökade i sin tur anmälningsskyldigheten i fall där det finns skäl att misstänka brott som hotar barns liv och hälsa.

Av de utredda brotten där offret har utländsk bakgrund hade den misstänkta gärningsmannen oftast också utländsk bakgrund. Och i de fall offret var en finländare var den misstänkta gärningsmannen i allmänhet också finländare, konstaterar Statistikcentralen.

I de sexualbrott där offret var en finländare ökade andelen misstänkta utlänningar. 2015 var andelen 23 procent, men i fjol steg den till 42 procent. Siffrorna innehåller inte sexualbrott riktade mot barn.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning