Var femte har upplevt åldersdiskriminering vid rekrytering

Bild: Mostphotos

Nästan var femte som sökt jobb har upplevt att de har diskriminerats på grund av sin ålder. Det framgår av en undersökning som Finlands Näringsliv EK låtit göra. – Tröskeln för att göra anmälningar borde sänkas, säger Katja Leppänen, sakkunnig på EK.

Det är främst i samband rekrytering folk upplever att de har diskriminerats på grund av sin ålder. Av dem som deltog i Finlands Näringsliv EK:s enkät uppgav 18 procent att de upplevt sig diskriminerade i en sådan situation. Det gäller framför allt personer över 55 år.

12 procent har upplevt åldersdiskriminering mitt i karriären och 6 procent i anställningens slutskede. I de här fallen förekommer ingen skillnad mellan män och kvinnor.

Det är inte bara av arbetsgivaren en anställd kan känna sig åldersdiskriminerad, utan också av kolleger och kunder. Då handlar det framför allt om yngre personer, och kvinnor i högre grad än män.

Få anmälningar

Åldersdiskriminering betyder att en arbetssökande eller anställd på grund av sin ålder behandlas sämre än en i övrigt jämställd kollega.

En sak som EK särskilt fäster sig vid är att så få anmäler upplevd åldersdiskriminering till arbetsgivaren, företagshälsovården eller myndigheterna. Nio av tio av dem som upplevt åldersdiskriminering låter bli att anmäla.

– Tröskeln för att anmäla borde sänkas. Även om det handlar om subjektivt upplevd diskriminering, som kanske inte alltid uppfyller objektiva kriterier för diskriminering, skulle det vara viktigt att alla fall utreds, säger Katja Leppänen.

Enligt EK-direktören Ilkka Oksala är det viktigt att också subjektivt upplevd diskriminering kartläggs, eftersom det är en fråga som i hög grad påverkar arbetsmotivationen.

Vill höja sysselsättningen

EK har ett klart syfte med undersökningen: att höja sysselsättningsraden. Även om regeringens mål på 72-procentig sysselsättningsgrad av allt att döma nås, så är det enligt organisationen inte tillräckligt för att finansiera framtidens välfärdssamhälle med en åldrande befolkning.

– Om vi vill upprätthålla en offentlig service på nordisk nivå så måste vi också ha en sysselsättningsgrad på nordisk nivå, säger Oksala.

I Sverige, Norge och Danmark ligger sysselsättningsgraden på 75–76 procent. Åtminstone dit bör vi sträva, säger Oksala.

För att nå en ökad sysselsättningsgrad borde man enligt EK få folk att stanna längre i yrkeslivet. Det är här frågan om åldersdiskriminering kommer in i bilden: hur man blir behandlad på grund av sin ålder kan i hög grad avgöra hur länge man stannar kvar i yrkeslivet.

En annan avgörande faktor är enligt EK vilka ekonomiska risker en arbetsgivare tar genom att anställa en äldre person. Här vill EK att kostnaderna när en anställd förtidspensioneras på grund av nedsatt arbetsförmåga ska fördelas jämnare mellan alla arbetsgivare. Tanken är att om de ekonomiska riskerna minskar för en enskild arbetsgivare, så blir tröskeln lägre att anställa personer som löper större risk att gå i förtidspension på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Undersökningen utfördes av Taloustutkimus i januari. Målgruppen var personer i arbetsför ålder (18–64 år). Över 2000 personer deltog och felmarginalen är +/- 2 procentenheter.

Bild: Ksf Media

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning