Var femte elev i högstadiet har upplevt sexuella trakasserier

Omkring 7 procent av alla elever i klasserna 4 och 5 har utsatts för sexuella trakasserier. Det avslöjar en ny enkät från Institutet för hälsa och välfärd. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Över 20 procent av alla elever i klasserna 8 och 9 i högstadiet har upplevt sexuella trakasserier, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Unga med funktionshinder, elever som är födda utomlands och sådana unga som bor hos fosterfamiljer blir oftare utsatta för trakasserier än andra elever. Hälften av alla fosterbarn har utsatts för sexuella trakasserier medan fyra av tio unga med utländsk bakgrund eller funktionshinder har blivit sexuellt trakasserade det senaste året. Det avslöjar resultaten från den senaste skolhälsoenkäten från 2017.

– Siffrorna är oroväckande. Var fjärde funktionshindrad eller elev av utländskt ursprung har råkat ut för sexuellt våld de senaste 12 månaderna, säger specialforskare Riikka Ikonen på Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Största delen av trakasserierna sker per telefon, på nätet eller på offentliga platser. Tjejer blir oftare utsatta för sexuella trakasserier än killar.

Tafsande och sexuella inviter

– De ungas upplevelser handlar om ovälkommet tafsande av intima kroppsdelar, inviter till sex eller förslag om sex i utbyte mot pengar, varor eller droger, säger Riikka Ikonen.

Hälften av alla fosterbarn och fyra av tio elever med funktionshinder eller utländskt påbrå har upplevt sexuella trakasserier. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Endast 1 till 5 procent av alla unga har upplevt sexuella trakasserier i skolmiljön. Var tionde kille på klasserna 8 och 9 har blivit kallad homosexuell i nedsättande syfte.

Enligt THL är den vanligaste formen av sexuella trakasserier verbala kränkningar, opassande kommentarer om fysiska attribut eller klädsel liksom sexuella anspelningar i form av videor och bilder. Även kränkande kommentarer om den sexuella identiteten förekommer ofta.

Omkring 7 procent av de barn som går i klass 4 eller 5 i lågstadiet har upplevt sexuella trakasserier. Var tionde tjej och var tjugonde kille i dessa skolklasser hade råkat ut för sexuellt våld det senaste året.

THL föreslår att myndigheterna utarbetar stödformer som hjälper de unga att identifiera sexuella trakasserier. Det behövs även psykosocialt och juridiskt stöd för dem som har blivit trakasserade. I synnerhet unga med utländska rötter, funktionshindrade och fosterbarn ska erbjudas skräddarsydda stödformer, föreslår Institutet för hälsa och välfärd.

Enkäten har besvarats av omkring 95 000 elever i klasserna 4 och 5 i lågstadiet, cirka 73 000 elever i klasserna 8 och 9 i högstadiet, 35 000 gymnasieelever och 35 000 studerande vid yrkesskolor. Alla svenska skolor i Finland ingick i enkäten som gjordes under våren i fjol.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning