Vår bästa ambassadör för humanism och människovärde i musiken

Pekka Kuusisto har gjort sig känd som en samhällsmedveten programplanerare som (redan tidigt) konsekvent och målmedvetet engagerat kvinnliga tonsättare och artister på de festivaler han planerat.

Jag har alltid beundrat människor som hängivet gör något de är skickliga på. Vare sig det är höjdhopp, sockerskulpturer eller bokskrivande blir jag hänförd, nästan blyg, inför stor begåvning. Ibland ä...