Var är mannen?

Tack, Torsten Fagerholm, för ledaren i HBL 11.9!

Artikeln behandlar mycket av de tankar som jag själv har funderat på. Därmed vill jag inte säga att jag uppmanar någon att göra abort. För en kvinna kan det senare medföra samvetsproblem. Men det är en sak som jag verkligen tänkt på: Varför är det bara kvinnan som blir utpekad som den skyldiga?

Länge har man lanserat begreppet att kvinnan ansvarar för sin egen kropp. Det stämmer helt säkert i det stora hela, men samtidigt anser jag att mannen, just i abortfrågan, borde bära sin del av ansvaret. Hur skulle det vara, om man i stället för att bara stämpla kvinnan som den skyldiga, också skulle ställa mannen till svars för sin handling? Om man dömer den ena parten skyldig, borde inte också den andra parten förklaras skyldig? Nu är det för det mesta kvinnan ensam som anklagas.

Det är lätt för män (ibland med support av kvinnor) i maktposition att utpeka en kvinna som lättfärdig, men samtidigt glömma sin egen andel. Tänk bara på Jesus och kvinnan som anklagades för äktenskapsbrott! Jag tror att Jesus i sanden skrev namnen på de män som hade utnyttjat henne! Männen kände sig träffade och försvann, en efter en. Kvinnan kunde knappast läsa, men hon anklagade ingen. Hon tog ensam på sig skulden, men Jesus såg helheten och dömde henne inte. Hon fick bara en uppmaning att ändra sitt beteende.

Nu är ju situationen i vårt land en helt annan än i länder med stränga abortlagar, men det finns också hos oss en tendens att döma dem som gör abort. Ibland kunde man kanske tänka på, att en vägran att tillåta abort, kan leda till att två människors liv går förlorade: kvinnans, som inte orkar med barnet, och barnets, vars livssituation inte blir en framgångssaga. Mannen som hade befruktat kvinnan har i sådana fall en mycket stor skuld till det som möjligen händer! Hur ofta ställs han till svars för sina våldsamma eller obetänksamma handlingar?

Ann-Marie Forsberg Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning