Var är kvinnorna, SFV?

Varför är det männen som syns?

Är det bara jag som skakar på huvudet när jag bläddrar i den nyutgivna SFV-kalendern 2021:s minnesrunor och hajar till när bara en av de första 14 profilerna är en kvinna? Inalles står kvinnor för 15 procent, det vill säga 3 av 20 individer (ett gift par kom också med så summan var 22).

Varför är det männen som syns? Svaren kan vara många. Tidigare generationer kunde öppet deklarera att männen hade viktigare saker för sig, men i dag är det få som köper det resonemanget. Speciellt graverande är att Svenska folkskolans vänner säger sig stå inte bara för utbildning och en progressiv samhällssyn utan samtidigt (HBL 24.5) utlyser tävlingen "100 000 euro för vinnaridé om en jämlikare skola".

Sociologen Elise Bouldings klassiker inom kvinnohistoria gavs titeln "The Underside of History", en rubrik som rätt långt ännu i dag kan anses beteckna vårt samhälle, där det är mest mäns bragder som har framhävts. Här har SFV (och andra) en uppgift inför framtiden, både i eget hus och i sitt samhällsinriktade arbete.

Jonathan Lutz, Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning