Vapaavuori håller hårt på budgetdisciplinen – föreslår mindre pengar till skolorna

Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Jan Vapaavuori föreslår för stadsstyrelsen att skolsektorn inte ska få överskrida budgeten så mycket som nämnden föreslagit. Borgmästaren menar att statsmakten ska kompensera för en del av det bakslag som distansundervisningen orsakat.

Bråket om skolpengarna i Helsingfors gick in i en ny fas på torsdagen då borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) presenterade sitt förslag till budgetöverskridningar inom de olika sektorerna.

I våras beslutade stadens fostrans- och utbildningsnämnd att skolsektorn ska få överskrida sin budget med 17,5 miljoner euro för att kompensera för de brister i lärandet som distansundervisningen orsakat under coronakrisen. Senare har tongivande politiker i flera partier kritiserat Vapaavuori för att beredningen sker för långsamt och skolpengarna dröjer.

Vapaavuori stöder inte nämndens förslag. Han anser att det inte inskränker sig till att kompensera enbart för de direkta och indirekta förluster som coronakrisen orsakat. Han föreslår i stället en budgetöverskridning i skolsektorn på 2,3 miljoner euro plus 9,4 miljoner för direkta respektive indirekta förluster.

Han räknar med att statsmakten ska hålla sitt löfte om att kompensera kommunerna fullt ut för coronakostnader i exempelvis vård, omsorg och utbildning. I den mån skolorna ska få mer pengar är det alltså staten och inte staden som ska betala.

– Eftersom huvudstadsregionens skolor jobbade överlägset längst på distans och elevunderlaget är landets klart största har underskottet i inlärning också blivit det klart största. Vi har alla skäl att tro att staten håller sitt löfte och kompenserar för det, säger han.

Vapaavuori understryker att han vill hålla sig till de budgetöverskridningar som sektorernas tjänstemän har föreslagit och inte gå in för en politisk budgivning som tenderar att gå på högvarv precis före kommunalvalet.

– Det är bra att inse att rätten att överskrida budget inskränker sig enbart till att täcka kostnader som uppstått på grund av coronakrisen. Det går inte att gottgöra för tidigare politiska beslut. Nämnden för fostran och utbildning föreslog en större summa som gick emot den här principen, säger Vapaavuori.

Han noterar att han själv fått mycket kritik för sin budgetdisciplin men slår tillbaka med att staden inte har något förfarande som liknar statens tilläggsbudgetar. Coronakrisen berättigar inte heller till något sådant. Han uppmanar partierna att "sluta spela teater".

– Borgmästarens uppgift är att försvara godkända processer och tillvägagångssätt.

Vapaavuoris förslag tas upp i stadsstyrelsen på måndag. Efter behandling där går det vidare till fullmäktige som tar beslut.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning