Väntat besked: Hannu Lintu raggas till Nationaloperan

Nationaloperan har på senare år verkat utan chefdirigent. Hannu Lintu föreslås axla uppdraget från 2022. Bild: Veikko Kähkönen

RSO:s avgående chefdirigent Hannu Lintu föreslås bli Nationaloperans chefdirigent från 2022.

Operans styrelse beslöt om saken på torsdagen efter att ha hört valda personalgrupper.Som brukligt vid Nationaloperan har förslaget sänts på remiss i huset. Om allt går enligt planerna klubbas arrange...