Väntad räntehöjning i USA

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) höjde som väntat styrräntan på onsdagskvällen. Höjningen blev 25 punkter till spannet 2–2,25 procent. Det är den tredje höjningen i år.

Tipsen före beskedet tydde entydigt på en höjning och sannolikheten att det skulle bli just 25 punkter uppskattades av finansinstitutet CME Group till 95 procent.

Fed förutspår ytterligare en höjning i år och tre till höjningar under 2019.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning