Vänta nu – vad pågår på Mechelingatan?

Backen på Mechelingatan mot Gräsviken är avstängd på avsnittet mellan Lappviksvägen och Porkalagatan. Bild: Tommy Pohjola

Backen vid utfarten till Västerleden är avstängd för fotgängare och cyklister. Vattenarbetet är klart om två månader.

HBL berättade på torsdagen om vägarbeten i Helsingfors som grötar till trafiken.

Ett stort arbete pågår vid Porkalagatan. Enligt Helsingforsregionens miljötjänster HRM pågår ett arbete med vattenrör. Klart är det i augusti nästa år.

Alla i trafiken lider av stället vid bron för det är krångligt men svårast är läget för fotgängare och cyklister. Vid Östersjögatan, inte många steg från byggarbetet, finns en skyltning som inte direkt utstrålar den professionalitet som världens bästa stad vill förknippas med. Det står "stop!" på en papperslapp och så finns det anvisningar för en alternativ rutt genom Gräsviken via tunneln till Lappudden och runt kyrkogården. Likadana papperslappar är fästa i lyktstolpar och på stängsel uppe på backen vid Maria sjukhus.

Enligt information som HBL fått från stadshuset och enligt en karta som HRM lagt upp på sin nätsida skulle just det här byggarbetet vara slutfört för över en månad sedan.

När HBL besöker platsen på torsdagsmorgonen är många fotgängare och cyklister förbryllade. En del som är på cykel vågar sig ut på fordonens körfält – och det är trångt på avsnittet – medan andra suckar och funderar ut en omväg. Några fotgängare trotsar skyltningen och byggplatsen och promenerar som de kanske alltid brukar upp för backen på Mechelingatan men på den breda trottoar som nu är avstängd.

HRM förklarar att inom tätbebyggda stadsmiljöer är det tvunget att placera rören huvudsakligen under körfälten. Vatten- och avloppsledningarna byggs på cirka 2–3 meters djup.

– För att grävningarna ska kunna ske tryggt är vi tvungna att stänga av gator för trafik och att sänka körhastigheterna, enligt HRM.

Trafiken är trög också längre in i Tölö på Paciusgatan och Stockholmsgatan. Mera information hittar man på finska på adressen hel.fi.

Mechelingatan i södra Helsingfors är en central och livlig trafikled med förbindelser för alla trafikformer.

Gatan har rivits upp vid ett flertal tillfällen tidigare år. Nu är det mycket som byggs om. Bland annat blir Mechelingatan tryggare och trevligare för cyklister.

Den aktuella renoveringen har blivit mer omfattande än vad man hade planerat.

Infrastrukturen under markytan är över hundra år gammal och vid gatuarbetet har man kunnat se representanter för såväl elbolag, vattenbolag som telefonbolag.

Källa: Helsingfors stad

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning