Vänsterpartierna har nu visat sin socialreaktionära värdesyn

Åldersdiskrimineringen i vår lagstiftning är kraftigt cementerad och inget parti har krävt ändring i det.

Lasse Bergström hör till tillgångarna i debatten med seriösa analyser då han uttalar sig i pensionsfrågor. Denna gång tog han ställning (HBL Debatt 5.6) till den extra tilläggsskatt som Katainens regering införde 2013 för högre inkomster. Han påpekar det diskriminerande i att pensionärerna påförs detta fiskala tillägg vid en inkomstgräns som är hälften lägre än gränsen för löntagare och övriga.

Det var avsikten att detta vore en tillfällig fiskal åtgärd, men den har blivit bestående. Bergström frågar sig om den nya regeringen kan tänkas ändra på situationen, men har undgått att den redan uppgett att denna skatt kommer att bestå under den nya regeringsperioden.

Åldersdiskrimineringen i vår lagstiftning är kraftigt cementerad och inget parti har krävt ändring i det. Det visar även att grundlagsutskottet i riksdagen aldrig förmått uppfatta sin uppgift att iaktta de krav som ställs på en rättsstat utifrån vår egen grundlag, från EU-fördraget och från de internationella människorättskonventioner som Finland förbundit sig till. Ingen justitieminister har heller brytt sig om att vår lagbok kryllar av åldersdiskriminering. Inte heller diskrimineringsombudsmannen har någonsin brytt sig om att påtala den omfattande diskrimineringen som Finland är ensamt om bland EU-länder och bland rättsstater.

Men diskrimineringen i beskattningen är vida mer omfattande än vad Bergström denna gång fokuserade på. Detta kan alla som vill se på webbsidan skatt.fi. Där framgår att pensionärerna i inkomstbeskattningen beskattas 6–10 procentenheter hårdare än löntagare med samma inkomst. Ännu värre är att arbetslösa på lägsta grundnivå beskattas 20 procent hårdare än löntagare på samma inkomstnivå, en diskriminering som även vänsterpartierna i varje budgetbehandling enhälligt stött och utser sig därmed till de mest socialreaktionära i internationell jämförelse.

Enbart Tarja Filatov och Erkki Tuomioja har aktivt protesterat mot SDP för dess missgärningar i det avseendet och betonat att SDP borde iaktta en korrekt solidarisk värdegrund.

Pensionärerna kan inte heller göra invalidavdrag i kommunalbeskattningen, den förmånen ges endast åt löntagarna. Därtill har de i tiotals år påförts högre sjukförsäkringspremier och numera är löntagarna befriade från den. I Sverige är pensionärerna befriade från den medan löntagarna betalar den. Så olika kan värdegrunden vara. Men i Sverige är ju Socialdemokraterna ett socialinriktat parti.

SDP ledde även de regeringar som upprepat försämrade pensionsindexet och genom det har pensionärerna hittills berövats 14 miljarder euro och summan ökar för varje år. Därtill konfiskerade en SDP-ledd regering folkpensionens grunddel som i dag vore över 100 euro utan att beakta förseningsränta. Min räknemaskin kollapsade då jag försökte räkna ut den. Vidare konfiskerades begravningsbidraget och vårdbidragen för dem som fyllt 80 och 85 år.

Nu gjorde SDP den politiska bluffhistoriens största blåsning då partiet med sin högsta ledning med Antti Rinne och Sanna Marin under valkampanjens öppning lovade att de höjer folkpensionen med 100 euro och att hjälpa de fattigaste pensionärerna. Höjningen på 100 euro skulle gälla de över en halv miljon pensionärer som har under 1 400 euro i pension. Detta alltså om SDP vinner valet och bildar regering. SDP vann valet knappt och hade säkert inte gjort det utan detta cementerade löfte.

Redan i regeringsprogrammet uppges att ökningen blir 50 euro och gränsen dras vid 1 000 euro. SDP ville inte ens beakta landets relativa fattigdomsgräns på 1 200 euro. De övriga regeringspartierna gav inga utfästelser för att motarbeta den hjärtlösa utslagningen av fattiga pensionärer så deras handlande finns det ingen orsak att kommentera.

Vad värre är fyller SDP till ingen del sitt löfte att hjälpa de fattigaste pensionärerna, för hur man än läser regeringsprogrammet står det ingenting om en höjning av utkomststödet som gäller för de fattigaste pensionärerna. Deras utkomststöd är därtill 150 euro lägre än för övriga medborgare. Inte heller den tillgängliga grundsumman höjs för de pensionärer som är föremål för utmätning, den är nu 680 euro i månaden. Alltså den summa för levnadskostnader som de drabbade tillåts bli kvar med efter den månatliga utmätningen av pensionen.

SDP och Vänsterförbundet har nu visat sin socialrektionära värdesyn och sitt stöd för hård utslagning av de fattigaste och det blev mer skrämmande än vad man hade kunnat ana sig till.

Bo Holmberg Karis

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning