Vänsterns sysselsättningsåtgärd: Förkorta värnplikten

Paavo Arhinmäki, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och undervisningsminister Li Andersson cyklade från Riihimäki till Hyvinge torg strax innan ministergruppens möte. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Vänsterförbundet föreslår att tiden för värnplikten och civiltjänstgöringen ska förkortas. Det kunde öka sysselsättningen med flera tusen personer, säger Li Andersson.

Flera röster har höjts för att regeringen till höstens budgetbeslut måste granska alla tänkbara åtgärder som kan öka sysselsättningen, att inget får förbises. Men, säger partiordförande Li Andersson när Vänsterförbundets ministergrupp samlas i Hyvinge, ändå diskuteras bara ett fåtal åtgärder.

VF lägger fram ett nytt alternativ.

– Genom att förkorta tiden för värnplikten och civiltjänsten kunde vi öka sysselsättningen ansenligt, rentav med flera tusen personer. Det finns skäl att noggrant utreda sysselsättningspotentialen i en sådan åtgärd, säger Andersson.

Hon hänvisar till Risto Siilasmaas beräkningar att en i snitt två månader kortare värnplikt på årsnivå kunde tillföra 7 000 personer i samhällsekonomins tjänst. Även om en del skulle börja studera beräknar VF den sysselsättande effekten till cirka 4 000 personer om också civiltjänsten förkortades.

– Ett naturligt första steg vore att förkorta, till exempel halvera, tiden för civiltjänstgöringen, säger Andersson och tillägger att staten kunde vika besparingen för intensifierade repetitionsövningar.

Men även om detta gav fyratusen fler jobb siktar regeringen på tiotusentals nya jobb på klart kortare sikt – vilka konkreta åtgärder är ni redo att backa upp i budgetförhandlingarna?

– Vi kan sänka avgifterna inom småbarnspedagogiken, det skulle ge en rätt betydande sysselsättningseffekt för ganska små pengar. Vi kan också höja den så kallade skyddsandelen för överskuldsatta, och så kan vi godkänna den modell för individuellt arbetssökande som Arbetsministeriet bereder.

De sysselsättningspolitiska ståndpunkterna inom regeringen går kraftigt isär. Kompromisser ska manglas fram i budgetarbetet i september.

– Det blir svårt för oss om alla andra regeringspartier bara föreslår sådant som försämrar utkomsten eller rättigheterna för arbetslösa, säger Li Andersson.

Hon tror inte heller att de andra regeringspartierna kan svälja Finansministeriets förslag som kunde innebära nedskärningar på upp till en miljard.

– Om det finns ett tema som håller samman den här regeringen är det social rättvisa.

Örfilar till Orpo och UPM-ledningen

VF-ledningen beklagar UPM:s besked om att lägga ned pappersfabriken i Jämsä, och svingar en slägga mot oppositionsledaren Petteri Orpo som sagt att regeringens höjning av bränsleskatten blev droppen som gjorde att det inte längre är lönsamt att tillverka papper i Finland.

– Det hedrar inte Samlingspartiet eller Petteri Orpo att samla politiska poäng på en så här allvarlig fråga. Det är intellektuellt oärligt att påstå att en indexhöjning på bränsleskatten som infördes den här månaden skulle ha stängt pappersfabriken, säger Li Andersson.

Hon påminner om att coronakrisen har accelererat trenden med minskande global efterfrågan på papper och att regeringen ska ta ett budgetbeslut som ansenligt sänker industrins skattesats på elektricitet.

VF påpekar att den aktuella skattehöjningen är 6,5 cent per liter bensin eller diesel och att bränslet alltjämt är billigare än i början av året. Men Orpo får uppbackning av UPM-direktören Jussi Pesonen som kritiserar regeringen för att missköta industripolitiken.

Det provocerar VF som påpekar att kostnaderna för arbetskraft sedan Sipiläregeringen har utvecklats helt olika i Finland jämfört med konkurrentländerna och att industrins ställning har underlättats för miljardbelopp då FPA-ersättningarna slopades och samfundsskatten sänktes från 26,5 till 20 procent.

– Det var mot samfundsskattebeslutet som industrin lovade sörja för jobben, men under de senaste tio åren har UPM mer är trefaldigat sin utdelning. Beaktar man Pesonens inkomster på sju miljoner euro får det vara någon måtta med vad han täcks kräva medan han sparkar personal, dundrar Paavo Arhinmäki, ordförande för VF-riksdagsgruppen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning