Vänsterns skuggbudget: skrota hela konkurrenskraftsavtalet

Li Andersson presenterar VF:s alternativa budget. Bild: Heikki Saukkomaa

Vänsterförbundet räknar att budgetekonomin skulle spara en miljard på att backa konkurrenskraftsavtalet och få in mer skatteintäkter.

Ge tillbaka anslagen till utbildningen, skrota hela konkurrenskraftsavtalet och förnya beskattningen så att momsen sänks och kapitalinkomstskatten följer samma skatteskala som skatten på lön.

Det är de stora huvuddragen i Vänsterförbundets skuggbudget.

– Det arbetsmarknadsavtal som regeringen drivit fram passar inte Finland år 2016. Man kan inte skära i utbildning, forskning och utveckling och sedan gå in för priskonkurrens, säger partiledare Li Andersson, som i stället vill se att Finland satsar på utveckling, högre produktivitet och kvalitet i arbetslivet.

– Vet någon ens inom regeringen vad konkurrenskraftsavtalets slutliga prislapp är, säger hon.

Vänsterförbundet skulle i stället gå in för en tillfällig momssänkning på två procentenheter på de lägre momssatserna, och att höja kommunskatteavdraget.

Partiet vill också backa nedskärningar i bland annat utbildning, dagvård, bistånd och läkemedelsersättningar, och backa indexfrysningar i de sociala bidragen.

I stället skulle partiet skära ner på industristöd för 180 miljoner och ta in 900 miljoner på en skattereform där kapitalinkomster slås ihop med löneinkomster och beskattas enligt samma progressiva skala. I gengäld lämnar VF samfundsskatten orörd och höjer företagens momströskel.

Vänsterförbundet föreslår också att vika 116 miljoner för en reform av familjeledigheterna enligt 6+6+6-modellen, men så att möjligheten till hemvårdsstöd består. Partiet stöder i princip också avgiftsfri småbarnsfostran fyra timmar per dag för barn över tre år, men har inte lagt in det i nästa års budget.

Skuggbudgeten har ett minus på 600 miljoner mer än regeringens förslag.

– Men ser man bara på de bestående utgifterna är slutsumman samma som regeringens – det är det tillfälliga stimulanspaketet för nästa år som är 600 miljoner till, säger Andersson.

De 600 miljonerna kommer från en tillfällig momssänkning och ett paket på 100 miljoner för att reparera mögelbyggnader.

Bland arbetslivsförslagen finns att VF vill öka anslagen för lönesubventioner och arbetsförmedling, och införa ett försök med sex timmars arbetsdagar.

Artikeln är rättad kl. 16.00: Miljarden som skulle sparas på att backa effekterna av konkurrenskraftsavtalet gäller högre skatteintäkter då löntagarna har mer i handen. Sänkningen av momsen gäller de två lägre momsnivåerna. Den totala summan som gäller industristöden är korrigerad.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning