Vänsterförbundet löser klimatkrisen genom amerikanskt program

Vänsterförbundet diskuterade klimatfrågor och sysselsättning, och hur de här två problemen kan lösas samtidigt, under Finlandsarenan i Björneborg. Bild: Jenny Jägerhorn-Tabermann/SPT

Klimatkrisen ska lösas samtidigt som vi minskar på samhällsklyftorna. Det här gör vi bäst genom New green deal, är Vänsterpartiets budskap på Finlandsarenan.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) berättar en anekdot om en äldre dam hon träffat i Ivalo under sin kampanjturné i början av året. Damen berättade att hon förstod problemen med klimatförändringen, men sa att det enda hon har är en gammal dieseldriven bil och undrade hur det skulle gå ihop med att lösa klimatkrisen.

Anekdoten är beskrivande för det som Vänsterförbundet för fram under sitt partiprogram på Finlandsarenan; hur ska klimatkrisen lösas samtidigt som vi minskar på klyftorna och skapar fler jobb.

– Uppfattningen jag fått när jag pratat med människor är att de finländare som uppskattar vår natur och vår rena luft, förstår att det är något unikt. De vill också värna om att vi har en livsduglig planet att ge över till våra barn. Men människorna förväntar sig, helt berättigat, att politikerna har svaret på hur vi gör det, säger Andersson.

Vänsterförbundets lösning är New green deal (NGD). NGD är ett politiskt program som förutsätter att staten investerar i att skapa jobb och vidtar åtgärder för att bli klimatneutrala och minska samhällsklyftorna. Termen kommer ursprungligen från 1920-talet när president Franklin D. Roosevelt styrde återuppbyggnaden av USA efter den stora ekonomiska krisen.

– Vi har också en återuppbyggnad framför oss. Vi måste minska på utsläppen och höja sysselsättningsgraden samtidigt som vi minskar ojämlikheten, säger riksdagsledamoten Hanna Sarkkinen.

Till det behövs förnyelse och investeringar. Sarkkinen säger att någon alltid drabbas när ett samhälle förändras och därför måste problemen lösas rättvist.

– Det är viktigt att vi pratar om ekonomi när vi pratar om klimatkrisen.

Skattepolitiken i centrum

Partiordförande Andersson inser att det finns människor som är oroliga för att deras jobb ska stryka med eller att levnadskostnaderna höjs i raketfart då klimatkrisen ska stävjas.

– Den här regeringen måste bevisa att det går att föra en klimatpolitik som inte faller låginkomsttagarna i nacken. Vi måste bevisa att den tvärtom kan skapa fler jobb.

Enligt partiet finns det redan nu bra fröer till den sortens klimatpolitik i det nya regeringsprogrammet. Cirkulärekonomi och de nya satsningarna på spårtrafiken är två delar av den helheten. En tredje är skattepolitiken.

– När vi gör investeringar för ett hållbart samhälle behöver vi också hitta pengarna för dem. De kommer bland annat via beskattning och reglering. I Finland har vi redan länge använt oss av reglering, bland annat när det gäller kemikaliebelastning. Till en början är man ofta emot sådana regleringar, men i slutändan ser man att de skapar förutsättningar för företag att bli branschledande, säger Sarkkinen.

Hon poängterar att det behövs gemensamma spelregler för hur vi ska dra ner på de fossila bränslena.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) säger att det också är viktigt att implementera GND i social- och hälsovårdstjänsterna.

– Om vi lyfter människans välbefinnande till högsta prioritet får vi också ekonomisk tillväxt. Satsningarna på hälsovården och äldreomsorgen är delar av den här helheten.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning