Vänsterförbundet kräver basinkomst: "Att folk drivs till utkomststöd förvärrar flitfällorna"

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson presenterade partiets nya modell för reformeringen av socialskyddet på tisdagen. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Vänsterförbundet vill att socialskyddet reformeras så att staten inför en månatlig basinkomst på 800 euro.

Enligt Vänsterförbundet ska det ske stegvis, så att existerande pilotprojektet med basinkomst utvidgas samtidigt som en lång rad olika stödformer kan slås ihop under nästa regeringsperiod, och sedan gå i riktning mot basinkomst.

– Problemet i dagens modell är att den kommer från en värld där man antingen är helt arbetslös eller helt sysselsatt. Byråkratin hindar folk att ta emot korta jobb. Den bygger också på att man antingen är företagare eller löntagare. Men många är både och, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

FPA:s pilotprojekt bygger på en månatlig basinkomst på 560 euro. Vänsterförbundet vill höja det här beloppet till 800 euro, men samtidigt behålla utkomststödet som en sista utväg för låginkomsttagare att få hjälp i oväntade krissituationer. Bostadsbidraget ska enligt Vänsterförbundets modell också bestå i sin nuvarande form.

Vänsterförbundets reform skulle finansieras bland annat med höjd inkomstskatt, så att basinkomsten visserligen tilldelas alla, men fasas ut av dem som har högre inkomst med en högre skatteprocent på de inkomster som överstiger basinkomsten. Skatten skulle fortsättningsvis vara progressiv.

Ett fullskaligt system med basinkomst kan lanseras tidigast 2023, uppger Vänsterförbundet.

– Vi vill bygga på en positiv människobild, inte kontroll och straff som nu, eftersom vi tror det passiverar och leder till misstro mellan människor och myndigheter. Vi vill ha ett system som bygger på tillit, säger Andersson då hon presenterar modellen på tisdagen.

Andersson kritiserar regeringen för att föra en motstridig politik.

– Man talar om sporrande bidrag, men har samtidigt förvärrat läget med nedskärningar som ökat behovet av utkomststöd. I utkomststödet finns det nämligen allra mest flitfällor, för att alla inkomster minskar det. Det är paradoxalt att först bilda arbetsgrupper som ska ta bort flitfällor och sedan göra nedskärningar som förvärrar dem.

Basinkomsten skulle också ersätta hemvårdsstödet. Samtidigt har hemvårdsstödet kritiserats som en kvinnofälla, där särskilt de kvinnor som har en svag arbetsmarknadsposition, som lågt utbildade och invandrarkvinnor, tenderar använda dem mest.

Andersson säger att höjningen till 800 euro inte är avsett för att tackla det, utan att partiet föreslår mer sysselsättningstjänster.

– Även om man skulle slopa hemvårdsstödet i dag skulle dessa kvinnor istället lyfta arbetslöshetsbidrag, som är större. Det vi vill lösa är fattigdomsfällan, men en bidragsmodell löser inte i sig allt annat. Därför behövs det också mer uppsökande socialarbete, subjektiv rätt till studiehandledning och sysselsättningstjänster, och subjektiv rätt till dagvård, säger Andersson.

Inte heller de nuvarande problemen med ökade kostnader för bostadsbidrag ingår ännu i den här lösningsmodellen. Vänsterförbundet anser att tyngdpunkten på sikt bör flyttas från bidrag till att stödja produktion av bostäder, särskilt allmännyttiga hyresbostäder.

Artikeln har uppdaterats.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning