Vänsterförbundet hoppas på svenskspråkig storslam i Helsingfors

Realist. Partisekreterare Joonas Leppänen poängterar att samarbete över partigränserna är enda sättet att nå målsättningarna. Bild: LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Vänsterförbundet har samlat ett starkt och brett fält med kandidater och går allt som partistyrelsen planerat kan partiet bilda den största svenskspråkiga grupperingen i Helsingfors stadsfullmäktige.

– Visst är det en morot och en snackis inför valet. Något som kan lyftas fram. Vi vill ha så många mandat som möjligt och vi är väl medvetna om att vi har en stark lista då det gäller svensk- och tvåspråkiga kandidater, säger partisekreterare Joonas Leppänen som med stor tillförsikt ser fram emot stundande kommunalval.

Han har sett mycket förändras i partiet sedan han gick med för knappt tio år sedan.

– Då kändes det som om jag var rätt ensam om att tala svenska. Och frågor som hade med svenskspråkiga aspekter att göra hamnade ofta på mitt bord.

Vänsterförbundet har elva platser för närvarande i Helsingfors stadsfullmäktige och då starka namn som Paavo Arhinmäki, Silvia Modig, Dan Koivulaakso och Veronika Honkasalo ställer upp för omval är optimismen relativt stor.

Med kandidater som bland annat Leppänen själv och JP Roos finns förhoppningar om att partiet till och med skulle bilda den största svensk- eller tvåspråkiga grupperingen inom stadsfullmäktige.

– Men jag vill verkligen poängtera att vi ensamma inte kan göra speciellt mycket. Och vårt samarbete med SFP har alltid förlöpt väldigt bra på alla plan. Jag har bland annat suttit i social- och hälsovårdsnämnden och har bara gott att säga om samspelet med SFP. Det är ju egentligen bara vi och SDP som förutom SFP lyfter fram svenskspråkiga intressen och rättigheter. Övriga partier kan man inte lita på i de frågorna, säger Leppänen, själv tvåspråkig helsingforsare.

Ingen medveten strategi

Att partiet har så många svenskspråkiga kandidater bygger inte på någon medveten strategi. Mera så att det är något som vuxit fram.

– Vår politik intresserar många, inte minst yngre människor. Och för dem är exempelvis inte SFP ett alternativ. Och visst har det hjälpt att vi haft så många profilstarka politiker med en stark förankring i den svenskspråkiga kulturen i vårt land. Sådant har effekt på både kortare och längre sikt. Intresset för partiet och vår politik växer. Resultaten kan vi se på våra kandidatlistor, säger Leppänen.

Samlingspartiet: 22

De gröna: 19

SDP: 15

Vänsterförbundet: 11

Sannfinländarna: 5

SFP: 5

Centern: 3

Kristdemokraterna: 2

Finlands Kommunistiska Parti och Helsingforslistor: 1

Fullmäktigegrupp René Hursti: 1

Fullmäktigegrupp Nina Huru: 1

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning