Vanskött fornminne i Esbo

För det rika Esbo borde en restaurering av ruinen i ekonomiska termer vara en bagatell.

Att döma av Ulf Johanssons debattartikel "Historisk skandal utspelas nu i Esbo" (HBL 5.12) verkar bembölingar ha ansvaret för den 250 eller 300 år gamla kvarnruinen i Bemböle. Jag har flera gånger under åren besökt stället och varje gång förundrat mig över det förfall som råder. För det rika Esbo borde en restaurering av ruinen i ekonomiska termer vara en bagatell. Men inte ens en informationstavla har staden lyckats få till stånd, trots närmare tio års påtryckningar. Kulturskandalen är ett faktum, dessbättre inte oåterkalleligt.

Under förutsättning att ansvaret flyttas från bembölingars till ansvarskännande kulturmänniskors axlar.

Nalle Valtiala Grankulla

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning