Vännen som förrådde Ryssland

Flygkraschen i Teheran väckte omedelbart frågan, motorfel, terrorism eller...

Iran uteslöt kategoriskt alla antydanden om en iransk missilattack, möjligen av misstag: 176 oskyldiga offer, ett oförlåtligt case.

Ryssland skyndade sig att med utrikesministerns auktoritet – rutinmässigt och enligt beprövad (kommunistisk) metod – kategoriskt avvisa alla tankar om en missilattack (underförstått med rysk missil) som "helt grundlösa".

Men Iran insåg snabbt det lönlösa i att försöka förneka oemotsägliga fakta och erkände sitt oerhörda misstag. Ur rysk synvinkel är bundsförvantens erkännande komprometterande och skamligt, eftersom man där satt i system att – oberoende av fakta – alltid förneka allt.

Ove Ohlström Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning