Vännen som förrådde Ryssland

Flygkraschen i Teheran väckte omedelbart frågan, motorfel, terrorism eller...

Iran uteslöt kategoriskt alla antydanden om en iransk missilattack, möjligen av misstag: 176 oskyldiga offer, ett oförlåtligt case.

Ryssland skyndade sig att med utrikesministerns auktoritet – rutinmässigt och enligt beprövad (kommunistisk) metod – kategoriskt avvisa alla tankar om en missilattack (underförstått med rysk missil) som "helt grundlösa".

Men Iran insåg snabbt det lönlösa i att försöka förneka oemotsägliga fakta och erkände sitt oerhörda misstag. Ur rysk synvinkel är bundsförvantens erkännande komprometterande och skamligt, eftersom man där satt i system att – oberoende av fakta – alltid förneka allt.

Ove Ohlström Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning