Vanhanen om budgetförhandlingarna: ”Målet är att vända skuldsättningen år 2030”

Finansminister Matti Vanhanen (C) uppger att budgetunderskottet nästa år stiger till 10,7 miljarder, vilket är nästan 4 miljarder mer än i Finansministeriets förhandlingsunderlag. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Regeringen kommer att presentera nästa års budget på eftermiddagen. Enligt finansminister Matti Vanhanen (C) väntas inga åtstramningar.

Regeringen väntas presentera sitt budgetförslag för 2021 i dag, på onsdag, på eftermiddagen. I går gick regeringen ut med att man hade nått samförstånd om de stora dragen i budgeten. Målet är att komma överens om detaljerna i dag på förmiddagen.

Finansminister Matti Vanhanen (C) uttalade sig om budgeten för medierna i morse.

– Siffrorna är klara. Nu inleds behandlingen av huvudkategorierna, säger Vanhanen.

Enligt honom har budgetförhandlingarna varit extra svåra på grund av coronakrisen. Förutom de vanliga utgifterna och inkomsterna har regeringen fått ta ställning till flera andra helheter, till exempel sysselsättningen och den ökande offentliga skuldsättningen.

– Vi bygger en väg som ska leda Finland genom den pågående krisen.

Vanhanen säger att Finlands ekonomiska utsikter för i år inte är så dåliga som de såg ut i våras. Ekonomin går ner, men inte så mycket som man befarade. Nästa år väntas den globala tillväxten återhämta sig snabbt, men frågan är om Finland lyckas hänga med där.

Underskottet ökar

Enligt regeringen kommer nästa års budgetunderskott att ligga på 10,7 miljarder euro. I Finansministeriets ursprungliga budgetförslag var underskottet 7 miljarder.

– Underskottet växer. De största orsakerna är kompensationer till kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Dessutom reserverar vi pengar för coronatestning och vård, säger Vanhanen.

Frågan om hur det hastigt växande skuldberget ska hanteras är tills vidare öppen. Sedan coronaepidemin började har Finlands statsskuld ökat med tiotals miljarder euro. I år väntas den stiga till 132 miljarder euro.

– Av den anledningen kommer vi att skapa en hållbarhetsvägkarta. Målet är att vända skuldsättningen år 2030. Det här är i enlighet med vad vi sagt i somras.

Vanhanen tror att ekonomin kan vända snabbt om det kommer ett trovärdigt vaccin. Det är ändå för tidigt att spekulera kring det.

Regeringen väntas presentera sitt budgetförslag för 2021 i dag, på onsdag, på eftermiddagen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Olika slags vårdkostnader

Coronatestningen för nästa år är budgeterad enligt 30 000 test per dag. Det betyder över en miljard euro i reda pengar.

– Vi hoppas att coronaepidemin globalt sköts på ett sådant sätt att alla de här pengarna inte går åt. I så fall kommer de inte att användas till annat, säger Vanhanen.

Därtill kommer kostnader för sådan planerad vård som skjutits upp på grund av coronaepidemin.

Regeringen har också kommit överens om att höja skatterna för uppvärmningsbränslen med 100 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet.

– Detta gäller alla uppvärmningsbränslen, till exempel torv, stenkol och bunkerolja.

Inga åtstramningar

Regeringen har också diskuterat exportindustrin, som är en av Finlands främsta källor till välstånd.

Enligt Vanhanen finns det beredskap att diskutera ytterligare stödåtgärder med de stora exportföretagen, men de diskussionerna sköts från fall till fall.

En allmän stödåtgärd för att stöda exporten är att sänka energibeskattningen till EU:s miniminivå från och med årsskiftet.

– Budskapet till företagen och konsumenterna är att nu råder en period av stimulerande finanspolitik. Vi kommer inte att strama åt finanspolitiken nästa år, säger Vanhanen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning