Vanhanen: Klart för alla att det behövs åtgärder på EU-nivå

Finansminister Matti Vanhanen (C). Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Europas finansministrar höll ett informellt möte på tisdagen bland annat om den föreslagna återhämtningsfonden på 750 miljarder. Hur långt ifrån varandra länderna står går ännu inte att säga, sade Matti Vanhanen (C) efter mötet.

Den färska finansministern Matti Vanhanen (C) deltog i sitt första informella möte med EU:s finansministrar i går – några timmar efter att han svurits in. Det blev aningen bråttom, medger han.

– Jag hade tid att läsa in mig på förmiddagen, och vi har bra tjänstemän och förarbete till pappers, säger Vanhanen.

På agendan fanns bland annat EU:s gemensamma stimulansåtgärder – den stora återhämtningsfonden på 750 miljarder och budgetramen.

Finlands linje är att paketet borde innehålla mindre direkta stöd och mera lån. Finland anser dessutom att fonden borde vara mindre, gälla en kortare tid än fyra år och att återbetalningen av lån ska vara snabbare än det som kommissionen lade fram.

Vanhanen påpekade på kvällen efter mötet att det inte var fråga om någon förhandling. Själva förhandlingen ligger på regeringscheferna. Nu presenterade kommissionen planen, och alla kom med inlägg och bredare analyser kring krisen.

Han kunde därför inte avgöra hur långt ifrån en lösning man är.

– Min egen analys av tonen var att den var konstruktiv och öppen, kanske för att det inte var en förhandling än. En annan observation är att avståndet mellan de mest olika uppfattningarna inte är så långt som en del bedömt i förväg, sade Vanhanen.

Han motiverar orsaken till Finlands krav på en kortare period för fonden och kortare återbetalningstid med att det ska vara ett redskap för snabb återhämtning, och att Finlands riksdag behöver skarpa begränsningar och tillfälliga lösningar som inte äventyrar budgetsuveräniteten.

– Om det går flera år in i framtiden uppfylls inte tanken på återhämtning, det är något som ska ske snabbt, säger Vanhanen.

Regeringens ministerutskott har också slagit fast att det här är en fråga som behöver brett folkligt stöd. Vad innebär det, hur mäts det?

– Jag var ännu inte med i regeringen då och kan inte belysa bakgrunden, men det är i största allmänhet viktigt med legitimitet. Från det här mötet kan jag redan konstatera att motiveringarna för att det behövs insatser på EU-nivå var mycket lika. Vi är samma marknadsområde, säger Vanhanen.

En annan fråga som väckt debatt har varit kommissionens skiss över hur pengar skulle fördelas per land. Fördelningen har fått kritik för att den inte speglar hur hårt drabbade länderna varit av just coronaviruset.

Till det säger Vanhanen att man måste återkomma dels då man vet hur återhämtningsfonden börjar se ut efter förhandlingarna, dels då bilden klarnar av hur hårt krisen slutligen slår mot varje enskilt land.

Att den bilden ännu inte klarnat var också något han tog upp.

– Det är ännu för tidigt att säga exakt hur krisen drabbat vart och ett land.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning