Vanhanen förespråkar gemensamma stimulansåtgärder inom EU

Finlands nya finansminister Matti Vanhanen (C) efterlyser gemensamma stimulansåtgärder inom EU för att bekämpa coronaepidemins ekonomiska följder. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Finansminister Matti Vanhanen säger att Finlands ekonomi mår bäst då Finlands handelspartners ekonomier också mår bra.

Finlands nyblivna finansminister Matti Vanhanen (C) efterlyser gemensamt ekonomiskt ansvar i EU för att hantera coronaepidemins följder. Vanhanen utnämndes formellt till finansminister av republikens president på tisdag morgon, varefter han ordnade en kort presskonferens.

– Jag framhäver betydelsen av en lösning på EU-nivå. Vi kommer fortfarande ihåg finanskrisen och de stimulansåtgärder som genomfördes för att hindra att den spred sig ytterligare. Det räcker inte att enskilda länder stimulerar sina egna ekonomier, vi måste försäkra oss om att stimulansen lyckas på hela vårt marknadsområde, säger Vanhanen.

EU planerar ett gemensamt stimulanspaket för att stöda den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen. Paketet går under namnet Next Generation EU och går lös på 750 miljarder euro. Summan fördelas på lån och direkta bidrag.

– Med tanke på vårt välstånd och vår sysselsättning är det viktigt att ekonomierna på vårt marknadsområde återhämtar sig.

Han påpekar att Europa är Finlands främsta exportområde. Tyskland står för kring 15 procent av Finlands export, Sverige för kring 10 procent. Därefter följer USA, Nederländerna, Ryssland och Kina. Sammanlagt uppgår värdet av exporten till knappt 65 miljarder euro.

Vanhanen ska delta i sitt första möte med EU:s finansministrar på tisdag eftermiddag. På agendan finns bland annat EU:s gemensamma stimulansåtgärder. Finland har hittills förespråkat mindre direkta stöd och mera lån.

Vanhanen blir Marins vikarie

Vanhanen valdes till ny finansminister av Centerns partistyrelse, riksdagsgrupp och EU-delegation i måndags.

Centerns partiordförande Katri Kulmuni avgick som finansminister efter att det framkom att hennes specialmedarbetare beställt kommunikationskonsultering för henne på Finansministeriets och Arbets- och näringsministeriets räkning för över 56 000 euro.

Under tisdagens presskonferens klarnade några av de frågor som berör arbetsfördelningen mellan partiordförande Kulmuni och finansminister Vanhanen.

– Centerns ministergrupp anser att finansministern fungerar som statsministerns ställföreträdande. Jag kommer också att företräda ministergruppen i regeringsarbetet. Vad beträffar regeringspartiernas gemensamma diskussioner är det partiordförande som representerar partiet, säger Vanhanen.

I och med att Kulmuni inte längre är minister har hon inte rätt att delta i statsrådets möten. En del av materialet som behandlas på mötena är sekretessbelagt och får ges enbart till ministrarna.

"Vår gemensamma sorg"

Vanhanen fick också svara på frågor om de ekonomiska utmaningar som Finland står inför efter coronakrisen. Regeringen har under våren tagit nästan 20 miljarder euro i nya lån för att rädda ekonomin och sysselsättningen.

– Vi måste hitta ett sätt att klara den enorma räkning som coronakrisen orsakar. Det är vår gemensamma sorg och min huvudsakliga uppgift, säger han.

Vanhanen ville inte ta ställning till hur detta ska gå till i praktiken. Han hänvisade till att han varit finansminister i bara 25 minuter, han har inte haft tid att bilda sig en uppfattning.

Han ville inte heller ytterligare kommentera det han och Kulmuni tog upp i måndags om att höja pensionsåldern.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning