Vandaspåran kan vara en stor möjlighet för staden

"Vi vill inte igen se en budget för ett offentligt trafikprojekt skena i väg. Kostnaderna måste dubbelkollas före investeringsbeslutet."

Stadsfullmäktige i Vanda beslöt 16.12 om finansiering av Vandaspårvagnens detaljplanering. Planeringen tar tre till fyra år. Byggbeslut kan tas 2023 och spårvagnarna kan vara i trafik 2028. Den sammanbinder Mellungsbacka med Dickursby, Jumbo och flygplatsen och är i sig inte en dålig idé. Beslutet handlar dock inte om spårvagnen utan om hur vi vill utveckla Vanda.

I första hand gäller beslutet en massiv stadsplanering av området där spårvagnslinjen skall dras. Västerkulla, Håkansböle och Dickursby måste planeras som tät stadsbebyggelse för att få återbetalning på investeringen. Området vid flygplatsen och Aviapolis kommer oberoende att byggas ut men utvecklingen är säkert snabbare om spårvagnen kommer. Det är mycket viktigt att binda ihop besluten om stadsplanering och spårvagnsinvestering till ett paket. De nya områdena måste vara attraktiva och locka nya skattebetalare till staden. På så sätt har vi råd med investeringen.

Investeringen går på 393 miljoner euro, vilket motsvarar 80 procent av den totala investeringsbudgeten vi har under hela pågående fullmäktigeperiod. Också efter statsstöd och EU-bidrag blir det mycket kvar att betala. Vi kan inte dra ner på våra andra investeringar såsom skolor, daghem och hälsostationer eftersom staden växer. Det är synnerligen viktigt att investeringskalkylerna är rätt. Vi vill inte igen se en budget för ett offentligt trafikprojekt skena i väg. Kostnaderna måste dubbelkollas före investeringsbeslutet.

Om vi kan utveckla staden till det bättre och har säkra kalkyler på vad det kostar, ser jag få hinder för Vandaspårvagnen. Det kan föra med sig goda saker: Vi har behov av ett större svenskspråkigt daghem i östra Vanda, planerat att stå färdigt 2029. Tidtabellen sammanfaller ypperligt med öppningen av Vandaspårvagnen. Jag ser det som en stor möjlighet att bygga det nya daghemmet invid spårvagnsrutten, vilket underlättar föräldrarnas arbetsresor märkbart. Det här är ett mål vi skall jobba för.

Kristian Rehnström partifullmäktigemedlem, SFP

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning