Vanda planerar ny svensk chefstjänst

Vårdcentralen i Dickursby ska så småningom ersättas av ett nytt välfärdscenter. Bild: Cata Portin

Skolväsendet i Vanda får en ny tjänst som svensk undervisningschef, om planerna för nästa år håller även i det nya fullmäktige. Staden siktar på fortsatt tillväxt utan att behöva höja skatterna.

Vanda har gjort upp ramarna för sin ekonomi nästa år, även om nästa års budget slås fast av det nya fullmäktige som börjar sitt arbete i höst. Målsättningen är att trots att ekonomin efter coronapande...