Vanda och Sibbo vinnare när Helsingforsregionen växer

Kivistö i nordvästra Vanda är paradexemplet på tillväxten i Finlands femte största stad. Kivistö får 15 000 invånare och med kringområden blir de boende över 20 000.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Helsingfors får bakläxa om sin generalplan och staden får kanske fundera om var tiotusentals nya bostäder ska placeras i framtiden. Grannarna Sibbo och Vanda har inte liknande problem – de växer mest i hela landet.

Nästan 5 000 personer behöver nytt boende i Vanda i år. Så stor beräknas nämligen befolkningstillväxten bli i staden när man summerar födda och döda, inflyttade och utflyttade.

Tillväxten i Vanda hör till de starkaste i landet. Vanda distanserar Helsingfors i procentuell tillväxt, och inte heller i absoluta tal ligger Vanda så långt efter storebror Helsingfors som enligt preliminära siffror ökade med drygt 9 000 invånare 2017.

Helsingfors är samtidigt temporärt rubbat i sina tillväxtplaner efter att förvaltningsdomstolen hävt centrala delar av stadens generalplan. Motgången försätter de planerade stadsboulevarderna längs infartslederna i fara. I anslutning till dem har staden placerat bostäder för tiotusentals stadsbor.

Några liknande problem har inte Vanda. Ringbanan som stod klar 2015 och som förenade tågbanan till Vandaforsen med Helsingfors-Vanda flygplats och sedan huvudbanan i Dickursby har gett staden en klar strategi om var de nya bostäderna ska byggas.

Största byggplats för tillfället är stadsdelen Kivistö där något som tidigare varit en by blir en liten stad på närmare 15 000 invånare. Lokaltågresan till Helsingfors centrum räcker cirka 25 minuter.

På cirka en kilometers avstånd från Kivistö station byggs dessutom Käinbybacken för cirka 2 500 invånare.

I storområdet Aviapolis, vid ringbanan och flygplatsen, planeras nya bostäder för över 10 000 personer under det närmaste decenniet.

I Myrbacka, en dryg kvarts tågresa från Helsingfors centrum, planerar Vanda nya bostäder för flera tusen nya stadsbor. I planerna finns bland annat ett tornhus på femton våningar. Myrbacka har sedan tidigare cirka 15 000 invånare.

Dickursby storområde har redan över 40 000 invånare. Inom de tio närmaste åren räknar man att Dickursby spränger 50 000-gränsen.

En ny generalplan är under arbete i Vanda, men befolkningstillväxten ser inte ut att vara någon stötesten. Det finns gott om rum att bygga ut i Vanda.

>

Esbo bygger också vid spåren

Landets näst största stad Esbo växer också kraftigt, ungefär lika snabbt som Vanda, och snabbare än Helsingfors. Målet är 3 000 nya bostäder varje år.

Tyngdpunkten ligger också i Esbo vid spårtrafiken längs västmetron (framför allt Hagalund, Mattby-Olars och i framtiden Esboviken) och stadsbanan ut mot Esbo centrum. Dessutom planeras bostäder vid spårjokern i området mellan Kägeludden, Bredviken och Alberga. Spårjokern från Kägeludden till Östra centrum beräknas vara klar i början av 2020-talet.

I anslutning till förlängningen av västmetron från Mattby till Stensvik till har man talat om att bygga bostäder för upp till 70 000 nya Esbobor, allra mest i Finno och Kaitans.

Det planerade bostadsområdet Nygrannas mellan Storkärr och Mankans är ett undantag till byggandet som i övrigt koncentreras till spårtrafiken. Nygrannas vid Ring II får upp till 5 000 invånare, är planen.

Sibbo växte snabbast

Sibbo i östra Helsingforsregionen sticker ut – kommunen växte snabbast av alla kommuner i landet 2016 och takten håller i.

– Vi räknar med att den starka tillväxten fortsätter det här årtiondet ut, säger kommundirektören Mikael Grannas.

Sibbo verkar ha hittat en nisch i huvudstadsregionen. Tillväxten baserar sig inte på spårtrafik eller kollektivtrafik som i grannkommunerna.

– Det är många som lockas av småskaligheten och det naturnära boendet, tror Grannas.

Sibbo växer allra mest kring sina två centrum, Söderkulla och Nickby. I Ådalen i anslutning till Nickby planeras ett tättbyggt villaområde i så kallad townhouse-stil för tusen invånare. Kring Söderkulla satsar man på bostadsområdena Tasträsk och Hassellunden.

Det är tolv år sedan "Östersundomstölden" som Grannas kallar tilltaget när Helsingfors annekterade delar av västra Sibbo. För tillfället gör Helsingfors, Vanda och Sibbo upp en gemensam generalplan för Östersundom som möjliggör boende för 80 000–100 000 invånare fram till 2060.

Byggandet väntas komma i gång tidigast på 2030-talet. Området på Helsingfors sida planeras nu som tät bebyggelse nära metrostationer, något som Grannas är tillfreds med.

– Vi kan fortsätta att profilera oss som en människonära kommun där man får fullgod service på två språk, säger Grannas.

Fakta

Helsingfors kan få tänka om

Helsingfors förvaltningsdomstol hävde centrala delar av generalplanen som fullmäktige godkände i slutet av 2016. Beslutet slog mot de planerade stadsboulevarderna. Intill dem skulle det byggas tiotusentals bostäder.

Tvisten om generalplanen går troligtvis vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Blir det ett för staden negativt beslut även där får hela bostadspolitiken för Helsingfors läggas om.

I väntan på rättens utslag finns det ändå gott om klara byggplaner. Helsingfors växer i bland annat Busholmen, Ärtholmen, Mellersta Böle, Forsby, Månsas, Fiskehamnen, Sumparn, Hertonäs och Degerö.

Tillväxttakten är ändå långsammare i Helsingfors än i Esbo och Vanda. Prognoserna visar på en tillväxt på 10 procent i Helsingfors på tio år. Esbo och Vanda beräknas växa med kring 17 procent under samma tid.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22