Vanda möblerar om i barnskyddet – många tjänster obesatta

Brist på anställda och många klienter. Vanda organiserar om barnskyddet för att få ekvationen att gå ihop bättre. Bild: Mostphotos

Nu organiserar Vanda om barnskyddsarbetet för att råda bot på den långvariga krisen och överbelastningen. För tillfället är en av tre vakanser inom mottagningsarbetet obesatta, och socialarbetarna dignar under mängden klienter.

I vissa områden i Vanda har socialarbetarna inom barnskyddet till och med över 60 klienter, då rekommendationen är 30–40. Genomsnittet ligger någonstans mellan 40 och 50 klienter per socialarbetare.

– Det är absolut för mycket, ett lämpligt antal är ungefär 30. Men det handlar inte bara om brist på pengar, utan om brist på socialarbetare. Just nu är 10–15 procent av vakanserna inom hela barnskyddet obesatta, säger Anna Cantell-Forsbom, chef för familjetjänsterna i Vanda.

Barnskyddet i Vanda har låtit tala om sig under de senaste åren: det har handlat om överarbetade socialarbetare, övermäktig arbetsbörda, dålig stämning och barn som lämnats mer eller mindre vind för våg i brist på personalresurser. För ett drygt år sedan lämnade anställda vid barnskyddet i Dickursby in ett klagomål till Regionförvaltningscentralen om sin egen arbetsplats, och de är inte de enda. Regionförvaltningscentralen har konstaterat att barnskyddet är underresurserat och att kvaliteten lider, liksom en jämlik tillgång till tjänster i olika områden. Eller i klarspråk: barnen lider.

Enheter slås ihop

Krisen har på intet sätt blåst över, men staden jobbar nu på en organisationsförändring som förhoppningsvis ska hjälpa upp situationen. Från första augusti slås fyra enheter ihop till en, då tre team för mottagning och kartläggning och ett för familjesocialarbete blir en enda enhet. Samtidigt är det meningen att överföra en del av barnskyddets klienter till familjesocialarbetet, vilket skulle avlasta barnskyddet.

– Meningen är att göra processerna smidigare, och frigöra lite resurser till det långsiktiga barnskyddsarbetet. Vi ska reagera snabbt inom mottagning och kartläggning, och om behov finns sedan överföra klienterna till det långsiktiga barnskyddet eller familjesocialarbetet, säger Cantell-Forsbom.

Kruxet är bara att den nya enheten inte får några fler tjänster, utan tvärt om blir av med fyra vakanser som överförs till det långsiktiga arbetet.

– Tanken är att då man jobbar tillsammans så räcker det med lite färre personer. Samtidigt kan vi förstärka det långsiktiga arbetet.

Då klienter överförs från barnskyddet till familjesocialarbetet minskar visserligen trycket på barnskyddet, men i stället ökar det på annat håll. Det handlar om sådana familjer där det kan räcka med att familjen får stöd och råd.

– Ja, visst finns här en risk för att arbetsbördan ökar på annat håll. Men resurserna ökar lite i och med att några vakanser överförs från mottagningsarbetet.

Dessutom, menar Cantell-Forsbom, är det inte pengarna som tryter utan problemet är rekryteringen.

– Vi har svårt att få behöriga socialarbetare, men alla andra kommuner har samma problem.

Tidigare stöd

Ryktet om överbelastade anställda och dålig stämning förbättrar knappast heller situationen. Enligt Cantell-Forsbom har staden redan höjt lönerna så att de är högre än i grannkommunerna, och staden erbjuder fortbildning och rekreation. Men många anställda väljer att inte delta i rekreationsdagarna eftersom arbetsbördan då växer under tiden.

Hur ska ni locka fler att vilja jobba i Vanda?

– Om jag bara skulle veta det! Lönerna har vi redan höjt, vi har haft mer utbildning, betald studieledighet och till exempel ett mentorprogram. Jag tror att det är ganska bra att jobba här. Men det är nog så att här finns ganska många familjer med ganska stora svårigheter, och då blir arbetet tungt förstås.

Har ni misslyckats med det förebyggande arbetet?

– Ja, så är det nog. Därför organiserar vi nu om tjänsterna, så att det blir mer resurser för familjearbetet. Då kan vi erbjuda stöd tidigare och på lägre nivå, och kanske undvika en del kriser, säger Cantell-Forsbom.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning