Vanda kan få en egen spårväg som går ända till flygplatsen

Så här tänker man sig att Vandabanan kunde se ut då den går genom Håkansböle Bild: Vanda stad

Nästa vecka ska fullmäktige i Vanda säga sitt om planeringen av Vandas spårväg, den så kallade Vandabanan. Banan utgör en central del av stadsplaneringen samtidigt som den ska förbättra kommunikationerna österifrån till Dickursby och flygplatsen.

Den så kallade Vandabanan, en spårväg på 19 kilometer från metrostationen i Mellungsbacka via Västerkulla och Håkansböle till flygplatsen, tog ett kliv framåt då stadsstyrelsen i Vanda på måndagskväll...