Vanda inför p-avgifter

Bild: Mostphotos

Vanda inför parkeringsavgifter för gatuparkering i Dickursby, i Myrbacka och i Kivistö. De första automaterna för att betala parkeringsavgifter installeras redan i november, de sista under början av nästa år.

Den som vill parkera sin bil vid Stationsvägen eller i närheten av Dickurstråket i Dickursby, vid Råtorpsvägen eller Jönsasvägen i Myrbacka eller kring Solstensgränden i Kivistö får snart räkna med att betala för parkeringen. Den första timmen är avgiftsfri, efter det kostar parkeringen antingen en eller två euro per timme, beroende på var man väljer att ställa bilen.

Parkeringen är avgiftsbelagd fram till klockan 19 på vardagar och fram till klockan 15 på lördagar. På söndagar behöver man inte betala för att parkera.

Skälet till de nya avgifterna är att Vanda vill främja kortare parkeringstider och främja det staden kallar för hållbara färdsätt. När centrumområdena byggs tätare finns det dessutom färre parkeringsplatser. Målet är att de parkeringsplatser som är avsedda för att folk ska kunna uträtta ärenden är tillgängliga och inte används för till exempel boendeparkering.

– Vi hade hoppats på att få tillgång till parkeringsautomaterna redan i oktober, men anskaffningen och installationen av automaterna drar längre ut på tiden än beräknat. Den avgiftsbelagda parkeringen kommer alltså att tas i användning vid årsskiftet 2017–2018, säger trafikplaneringschef Markus Holm i Vandas pressmeddelande.

Vanda har i år inrättat tre nya tjänster för parkeringsövervakare och hittills i år har övervakarna skrivit ut drygt en fjärdedel fler parkeringsböter än vid motsvarande tid i fjol. Staden räknar ändå inte med att de nya avgifterna ska leda till att många fler bötfälls, eftersom man redan nu måste använda parkeringsskiva på de områden som berörs.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning