Vanda bygger välfärdscenter i Dickursby

Vanda planerar ett välfärdscenter för social- och hälsovårdstjänster för mer än 60 000 personer i Dickursby. Centret ska enligt planerna byggas i Ånäs öster om stambanan.

Går allt enligt planerna kommer det nya välfärdscentret att stå klart 2021. Till nybygget koncentreras alla social- och hälsovårdstjänster i Dickursby med omnejd och också sådant som rådgivning, psykologtjänster, talterapi samt laboratorietjänster och röntgen.

Projektet genomgår just nu en behovsutredning och tanken är att det ska byggas så att utrymmena räcker till för den planerade befolkningstillväxten i Dickursby storområde. Totalt utgår planerna från en yta på 28 500 kvadratmeter.

I början av 2016 bodde 42 000 personer i området kring Dickursby, men det nya välfärdscentret ska enligt planerna ha kapacitet att erbjuda service för så många som 62 000 Vandabor.

Den nuvarande vårdcentralen i Dickursby är i behov av renovering, men bara de renoveringar som är absolut nödvändiga för att den ska kunna fortsätta sin verksamhet kommer att utföras. De tjänster det nya välfärdscentret kommer att omfatta erbjuds nu på många olika håll också utanför vårdcentralen.

Vanda hoppas att hälsovården blir effektivare då alla experter samlas under samma tak. De nya utrymmena ska vara lätta att anpassa till olika behov och tanken är att inleda mottagning även under kvällstid.

Budgeten för det planerade bygget är 120 miljoner euro.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33