Vänd ryggen åt dem som söker lojalitet i stället för samarbete

Med medlemskap i Nato dör vår suveränitet.

Från andra sidan av Atlanten pressas Sverige och Finland allt mer för att gå med i Nato. Men nu, mer än någonsin, bör vi fortsätta kämpa för vår alliansfrihet.

Trots att kalla kriget är över och Sovjetunionen har rasat fortsätter Natos expansion. Illusionen att militäralliansen är bara en ärorik försvarspakt blir svårare att bevara med varje år. Sedan 1990-talet har Natos mission och mål riktats mot hegemoni och stormaktspolitik. År 1999 vände sig världens mäktigaste krigsmaskin mot lilla Jugoslavien och visade sitt riktiga ansikte. Kan vi verkligen tro att antingen den svenska eller finska riksdagen har förmågan att stoppa Washingtons krigsmarsch om Nato väljer krig?

Faran ligger inte bara hos offerlandets befolkning utan också hos oss. Det faktum att Medelhavet har omvandlats till ett dödens hav är en direkt konsekvens av Natos krigslust, en törst som man inte kan släcka. Det var när Sverige fick sin första smak av allierad krigföring. Nu har vi politiker som talar om medmänsklighet för flyktingar och hur vi behöver agera mot diktaturer trots att det vara samma politiker som valde att ansluta "neutrala" Sverige med inte bara Nato utan också tyrannförbundet som är Arabligan, med länder som salafistiska Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Om Sveriges folkvalda representanter hade valt en hedervärd väg skulle Libyen inte vara fullt med slavmarknader medan Kosovo förblir Europas sex-, drog-, och vapenhandelscentrum. Det är inte för sent för Finland att välja den rättfärdiga vägen.

Med medlemskap i Nato dör vår suveränitet. Att kunna besluta när krig förklaras, eller inte, är statens högsta ansvarighet och tillgång. Med ett medlemskap ger vi över detta till människor som vi aldrig har röstat på. När en finsk man mönstrar så mönstrar han för Finland, inte för USA eller Turkiet. När en svensk soldat patrullerar en afghansk dal är han bara en bit i ett större amerikanskt pussel. Är Finland berett att skicka i väg sina söner och döttrar ifall Recep Tayyip Erdoğans ambitioner resulterar i vedergällning? Viktigare är kanske frågan om ni tror USA skulle vara berett att offra sina barn för era liv.

Vi är bundna av historia, kultur, och värderingar. Brödrafolket delar en världsuppfattning. Men varje gång en regeringschef eller toppolitiker, oavsett på vilken sida av Bottniska viken han eller hon må stå, offentligt leker med idén av att ansluta sitt lands öde med hopplösa och farliga krigsäventyr river de oss ifrån varandra. I stället för att förstärka en nordisk gemenskap riskerar de dränka vår framtid i blod och lidande. Varje gång en av oss blickar mot Nato ökar pressen på den andra. Låt oss lyfta bort tyngden från våra axlar och i stället tåga vidare med våra intressen i egen takt med möjligheten att vända dem ryggen som söker lojalitet, inte samarbete, av oss.

Naman Habtom Södertälje, Sverige

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46