Valvira uppmanar vårdbolaget Attendo att genast åtgärda sina brister

Vårdjätten Attendo har mindre än ett halvår på sig att åtgärda sina brister i sina verksamhetsenheter runtom i landet. Bild: Ari Sundberg/SPT

Vårdbolaget Attendos enheter måste lämna in en redogörelse över sina åtgärder senast i augusti.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, kräver att den mycket kritiserade vårdjätten Attendo ska åtgärda sina brister och missförhållanden före juli. Det uppger Valvira i ett pressmeddelande.

Enligt Valvira har Attendo redan vidtagit en del åtgärder. Det är ännu inte möjligt att bedöma om åtgärderna varit tillräckliga, eftersom bristerna varit så allvarliga. Otillräcklig vårdpersonal, patientsäkerhet och läkemedelsbehandling hör till de problem som Valvira tidigare konstaterat hos vårdjätten.

Tillräckligt med personal

Attendo måste se till att antalet anställda i direkt vård- och omsorgsarbete motsvarar klientantalet och deras servicebehov dygnet runt. Om vårdbehovet ändras måste serviceproducenten handla därefter.

Dessutom ska bolaget ansvara för att alla ansvarspersoner i deras enheter har tillräckligt med tid för sina ledaruppgifter.

Valvira uppmanar ytterligare Attendo att se till att deras verksamhetsenheter följer rutinerna inom läkemedelsbehandlingen.

Enheterna ska lämna in en redogörelse över åtgärderna senast i augusti.

År 2019 gjorde Valvira ett oanmält inspektionsbesök till 10 enheter som drivs av Attendo. Regionförvaltningsverken gjorde inspektionsbesök till totalt 84 enheter som drivs av bolaget under 2019.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning