Valvira överväger polisanmälan om vårdhem som ljugit om personalmängd – Inrikesministeriet utreder

Vårdbolaget Esperi Care stänger en avdelning på vårdhemmet Yhteiselo för unga personer med utvecklingsstörning i Helsingfors efter att staden upptäckt brister i samband med ett kontrollbesök. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Inrikesministeriet utreder tillsammans med Valvira hur polisen bättre kan stödja övervakningen av vårdhemmen.

STT berättade på söndagen att tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira överväger polisanmälan om de vårdhem som ljugit om personaldimensioneringen och använt sig av så kallade spökvårdare.

Valviras jurist Niina Rytilahti säger att man än så länge inte gjort en begäran om utredning trots att myndigheten känner till fall där man kringgått kravet på antalet vårdare, och där till exempel administrativ personal listats som vårdare på turlistorna.

– Det finns ingen allmän skyldighet i lagen att myndigheter ska göra en begäran om utredning eller polisanmälan. Vi utreder nu om vi ska göra en utredningsförfrågan eller inte, säger Rytilahti.

Överinspektör Sari Mehtälä säger till STT att hon stött på åtskilliga fall där administrativ personal har nämnts som vårdande personal. Sådana här listor levereras också till Valvira.

Enligt Rytilahti kan sådana fall där man vilseleder myndigheten genom felaktiga uppgifter om personaldimensioneringen uppfylla de villkor som ställs i lagen gällande brotten. Brottsrubriceringen kunde till exempel vara att man gett felaktiga uppgifter till myndigheterna.

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) kommenterade fallet på söndagen på Twitter. Han poängterar att polisen undersöker fallen utifrån polisanmälan men att polisen ändå kan överväga förundersökning utifrån tips.

– Vi utreder tillsammans med Valvira vilken form av specialstöd polisen kan bistå med för att förbättra övervakningen inom vårdkedjan i den här situationen, skriver Mykkänen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46