Valvira och regionförvaltningsverken: Allvarliga brister i flera äldreboenden

Valvira och Regionförvaltningsverket fann liknande brister på flera äldreboenden under de oanmälda inspektionerna. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Personalen räckte inte till, klienterna fick inte mat och hjälptes inte upp ur sängen. Tre boenden har stängts efter inspektionerna.

Valvira och Regionförvaltningsverket har gjort oanmälda inspektioner i äldreboenden i hela landet, skriver Regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande. Målen för inspektionerna har varit servicehem där det funnits misstankar om brister.

På flera ställen fann man missförhållanden som innebar risk för patientsäkerheten.

Allvarliga brister

Regionförvaltningsverket räknar upp en rad exempel på allvarliga brister som man fann under inspektionerna.

Personalmängden var knapp och det märktes att vårdarna inte i tillräcklig grad hann engagera sig i klienternas grundläggande vård. Vårdarna måste sköta matförsörjning, städning och andra uppgifter och hade inte tid att föra klienterna till toaletten eller alls hjälpa upp dem ur sängen under dagen.

Klienterna fick inte tillräckligt med mat och dryck. Det fanns knappt om stimulerande aktiviteter och det fanns inte tid att gå ut med klienterna. På vissa ställen fanns också brister i lokalernas hygien.

På flera ställen fanns också problem med läkemedelshanteringen. Personalen hade inte nödvändiga tillstånd och läkemedlen försvarades i skåp utan lås.

Det fanns boenden med för få sjukskötare. Vissa enheter fick besök av en läkare varje vecka, medan andra fick det med tre månaders mellanrum. Det fanns inte heller tillräckligt med personal för terminalvården.

Det har också funnits brister i ledningen och till exempel har det saknats ansvarspersoner.

Arbetsskiftsförteckningarna gav motstridig information vid inspektionsbesöken. Personerna som var antecknade i arbetsskiftsförteckningarna hade inte nödvändigtvis arbetat i enheten. Det framkom också att de anställda inte vågade berätta för ledningen om problemen eftersom de var rädda för att förlora sina jobb.

Samkommuner tagit över

Verksamheten har avbrutits på tre boenden, i två fall tog en samkommun över verksamheten och i ett fall kom serviceproducenten själv fram till att den avbryter verksamheten. På tre boenden har ansvaret för läkemedlen överförts till kommunen tills bristerna är korrigerade.

På många boenden har det krävts omedelbara åtgärder för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning