Valvira fick nog – Esperi Care tvingas åtgärda alla brister före sista juli

Bild: SPT/Ari Sundberg

Tillsynsmyndigheten Valvira har meddelat Esperi Care att bolaget förutsätts åtgärda brister vid alla sina enheter före utgången av juli.

Det så kallade tillsynsföreläggandet gavs den 17 april, och förpliktigar vårdjätten att åtgärda alla missförhållanden i samtliga enheter innan den sista juli. Föreläggandet är en mycket ovanlig åtgärd i Finland och ges med stöd av lagen om privat socialservice.

Det skriver Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira i ett pressmeddelande på tisdagen.

Esperi Care, som under vintern varit föremål för ett flertal avslöjanden om missförhållanden vid olika äldreboenden förväntas nu åtgärda alla uppdagade brister vid alla sina enheter samt lämna in en detaljerad redogörelse över de åtgärder som företaget vidtagit på sina verksamhetsenheter inom äldreomsorgen i hela landet.

Valvira meddelar att man fått en utredning av Esperi Care i februari om vilka åtgärder bolaget redan vidtagit men att man inte på ett tillförlitligt sätt ännu kan bedöma deras tillräcklighet. Därför fortsätter Valvira med tillsynen.

Åren 2017 och 2018 var inte mindre än 45 av Esperi Cares boendeenheter föremål för tillsyn. Från början av år 2019 har nya tillsynsfall tillkommit av vilka ett ledde till avbrytandet av verksamheten vid vårdhemmet Ulrika i Kristinestad, skriver Valvira.

De problem som förekommit i Esperi Cares enheter handlar om brister i genomförandet av egenkontrollen och i de ansvariga personernas uppgiftsbeskrivningar. Därtill har personalmängden varit för knapp både för omsorg och för biträdande uppgifter. De brister man observerat har allvarligt äventyrat klientsäkerheten, skriver Valvira.

Esperi Care skriver i ett pressmeddelande på tisdagen att 150 av bolagets 250 enheter har granskats och att även övriga ska granskas under våren. Bolaget meddelar att man redan vidtagit ett flertal åtgärdare för att förbättra personalens möjligheter att göra ett fullgott arbete och planerar bland annat att starta en utbildning för vårdbiträden för att garantera tillgången på personal.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning