Välskriven pianojazz med positiv stämning

Bild: Skivkonvolut

Pianisten Aapo Heinonens stycken är i princip välskrivna, men rytmerna känns lite enahanda.

Jazz

Aapo Heinonen Quintet

Tara

(Ozella)

Pianisten Aapo Heinonens tredje skiva innehåller i princip välskrivna stycken. Musiken har en positiv stämning och det är enligt kutym välspelat. Rytmiskt sett är skivan dock tämligen enahanda. På nästan alla stycken spelar Tomi Saikkonen upprepat virveltrumma på det tredje slaget. Det är med andra ord beatbaserad rytm nästan från början till slut.

Trots det är solisternas sväng överraskande flytande. Teemu Takanen spelar koncisa linjer, särskilt på sopransax. Skivans stora plus är violinen och cellon på ett fåtal spår. Inledningsstycket Way Out South påminner på ett finurligt sätt om Wayne Shorters Footprints. Den avslutande balladen Solace med tilltalande pianospel är ett subtilt undantag till skivans rytmiska regel.

Jan-Erik Holmberg

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46