Valrosstragedi i vårens mest uppmärksammade naturdokumentär

2017 störtade 700 valrossar mot sin död från 70 meter höga klippor eftersom de inte vet hur de ska ta sig tillbaka ner till havet. Bild: Sophie Lanfear / Silverback/Netf

Klimatförändringen tar sig grymma uttryck i dokumentärserien Our Planet där valrossar störtar från klippor mot sin död.

I dokumentärserien Our Planet, Netflix första egenproducerade naturdokumentär, tar strömningstjänsten över ett bekant koncept.Netflix har inte bara fått med sig naturdokumentärernas legend: David Atte...