Valresultatet fastställt: De här partierna växte i städerna, de här var störst bland äldre väljare

Samlingspartiet segrade i kommunalvalet om man ser på det totala väljarstödet i Finland, men Centern fick flest mandat i landets nya kommunfullmäktigen. Bild: Jean Lindén/SPT

Blå framtid var det enda registrerade partiet som inte sitter i riksdagen som fick in fullmäktigeledamöter i kommunalvalet.

Kommunalvalet blottade en tydlig skillnad mellan städer och glesbygden, visar Statistikcentralens sammanställning av röstningsbeteendet i olika områden. Samlingspartiet, De Gröna och Vänsterförbundet samlade röster främst i tätbefolkade stadsområden medan största delen av Centerns väljarstöd fanns på glesbygden.

Även Sannfinländarna var populärare bland befolkningen på glesbygden än bland stadsborna, medan Socialdemokraternas kärnområde fanns i bosättningscentrum som inte är lika tätt bebodda som stadsområdena.

Statistikcentralens sammanställning visar också att den ökning i väljarstödet som Svenska folkpartiet fick i kommunalvalet skedde i städerna. I mindre bosättningscentrum och på glesbygden backade Svenska folkpartiet en aning, jämfört med kommunalvalet 2017.

Samlingspartiets och De Grönas väljarstöd var för sin del störst i områden där andelen pensionärer är liten, visar statistiken. Däremot var Centerns väljarstöd klart större i områden med en stor andel pensionärer. Även Socialdemokraterna, Sannfinländarna och Kristdemokraterna samlade många röster i områden med en stor andel pensionärer.

Samlingspartiet, De Gröna och Svenska folkpartiet samlade en stor del av sitt stöd i områden med hög inkomstnivå och i områden med låg arbetslöshet. Socialdemokraterna, Sannfinländarna och Vänsterförbundet samlade förhållandevis mycket röster i områden med medelhög inkomstnivå och i områden med hög arbetslöshet. Centern var särskilt populärt i områden med låg inkomstnivå, enligt Statistikcentralen.

Av alla registrerade partier som ställde upp kandidater i kommunalvalet var Blå framtid det enda partiet som inte sitter i riksdagen som fick in ledamöter i nya fullmäktige. Totalt fyra kandidater från Blå framtid kom in i fullmäktige i någon av Finlands kommuner.

Från valmansföreningarnas listor valdes totalt 292 fullmäktigeledamöter in i hela landet.

Parti, väljarstöd i procent och det totala antalet mandat i nya kommunfullmäktige:

Samlingspartiet: 21,4 procent, 1 552 mandat.

Socialdemokraterna: 17,7 procent, 1 451 mandat.

Centern: 14,9 procent, 2 445 mandat.

Sannfinländarna: 14,5 procent, 1 351 mandat.

De Gröna: 10,6 procent, 433 mandat.

Vänsterförbundet: 7,9 procent, 508 mandat.

Svenska folkpartiet: 5,0 procent, 463 mandat.

Kristdemokraterna: 3,6 procent, 311 mandat.

Rörelse Nu: 1,6 procent, 49 mandat.

Kristallpartiet: 0,3 procent, 0 mandat.

Feministiska partiet: 0,2 procent, 0 mandat.

Piratpartiet: 0,1 procent, 0 mandat.

Kommunisterna: 0,1 procent, 0 mandat.

Djurrättspartiet: 0,1 procent, 0 mandat.

Blå framtid: 0,0 procent, 4 mandat.

Liberalpartiet: 0,0 procent, 0 mandat.

Öppna partiet: 0,0 procent, 0 mandat.

Finska Folket Först: 0,0 procent, 0 mandat.

Medborgarpartiet: 0,0 procent, 0 mandat.

Övriga grupper: 2,1 procent, 292 mandat.

Källa: Justitieministeriets informations- och resultattjänst

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning