Valobservatör: En del av våra rekommendationer har tillsvidare inte beaktats

Utländska valobservatörer besöker cirka 100 vallokaler under riksdagsvalet i dag. Hätska tongångar i sociala medier och kollektiv gruppröstning i vallokaler hör till de frågor som synas i sömmarna.

– Vi kontrollerar bland annat tillgängligheten, hur valförrättarna hanterar valsedlarna, hur valhemligheten tryggas och om det uppstår långa köer i vallokalen, säger valobservatören John Ault.

Han företräder den brittiska organisationen Democracy Volunteers som gör oanmälda besök till sammanlagt 100 vallokaler på olika håll i Finland under söndagen.

– Jag förväntar mig inte större problem i samband med det här riksdagsvalet, men inget valsystem är perfekt. Det finns alltid utrymme för förbättringar, säger Ault.

I tillägg till observatörernas besök till vallokalerna har Democracy Volunteers intervjuat tjänstemän, politiker, journalister och cyberexperter under den gångna veckan. Organisationen hade valobservatörer på plats i Finland också i samband med fjolårets presidentval. Den gången påtalade Democracy Volunteers bland annat brister i tillgängligheten och placeringen av valbåsen som i vissa fall hotade valhemligheten.

– Alla våra förbättringsförslag har inte beaktats sedan det finska presidentvalet, men det viktigaste är att vi för en öppen dialog om bristerna och att vi är medvetna om vad som bör rättas till, säger Ault diplomatiskt.

Valobservatörerna John Ault och Alexandre Ollington besökte vallokalen i Kajsaniemi i Helsingfors på söndagen. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Familjeröstning och auktoritära män

Ett växande problem som gisslar många parlamentsval i Europa är det Ault kallar för familjeröstning, det vill säga att man går i samlad tropp med sina släktingar och vänner till vallokalen. I dessa situationer uppstår risken att det sociala trycket styr röstningsbeteendet. Enligt Ault borde valförrättarna säga till på skarpen ifall fler väljare flockas vid samma valbås eftersom det inte är tillåtet.

– Vi ser ofta exempel där auktoritära män instruerar sina fruar hur de ska rösta. Det är inte okej.

I organisationens team ingår en journalist från BBC som har pejlat det finländska medieklimatet och möjligheten att driva valkampanjer utan osaklig, extern påverkan.

– Vi har noterat en växande tendens där olika grupperingar kör med väldigt frän retorik i sociala medier. Politiska rykten och ogrundade beskyllningar riskerar att undergräva förtroendet för valsystemet.

Kan det låga valdeltagandet i Finland urholka legitimiteten för det demokratiska systemet?

– Valdeltagandet i Finland är inte exceptionellt lågt. Men med tanke på att ni har gjort det otroligt lätt för väljarna att rösta i förtid så kunde valdeltagandet vara högre.

Democracy Volunteers publicerar en kort utvärdering av riksdagsvalet senast 24 timmar efter att vallokalerna stängs på söndagen. En utförligare rapport publiceras på organisationens sajt i början av maj.

– Inget valsystem är perfekt. Det finns alltid utrymme för förbättringar, säger valobservatörerna John Ault och Alexandre Ollington. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39