Välmenade pandemirestriktioner kan hota demokratin

Ministrarnas svar är aningslösa, inte bara för att de uttrycker en skrämmande likgiltighet för laglighet utan också för att besöksförbudet väckt så stor förtvivlan, både hos äldre och funktionshindrade, och hos deras anhöriga.

"Ministerium luggas för direktiv som lett till besöksförbud på vårdhem", konstaterade Svenska Yle redan kring midsommar och den som luggade var biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.Den 21 septem...