Välkomna dem som gör sitt bästa

Många av Vegas anställda låter det oreflekterade struntpratet flöda utan att bry sig särskilt mycket om vare sig innehållet eller språket.

Tom Gardberg (HBL 25.5) ber (med hänvisning till Slaget efter tolv) Yle Vega skärpa sig och "portförbjuda partier som inte kan ställa upp med en representant som klarar svenskan".

I mitt tycke är det positivt att allt flera personer som inte har svenska som modersmål vågar uttrycka sig på svenska i offentligheten. Det modet är värt all uppskattning och uppmuntran i dagens politiska klimat. Programmen på kanalen görs till stor del av oavlönade debattörer i studion och lyssnare per telefon. De som inte talar sitt eget språk bemödar sig om att uttrycka sig nyanserat medan många av Vegas anställda låter det oreflekterade struntpratet flöda utan att bry sig särskilt mycket om vare sig innehållet eller språket. Lyssna på det tvättäkta finlandssvenska snacket mellan morgonens nyhetssändningar och på tompratet kring Vegatoppen.

Kritisera dem som borde vara professionella språkliga förebilder på sitt modersmål. Välkomna dem som gör sitt bästa på främmande språk.

Gunilla Malm Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03