Välkommet diskutera scoutingen

Bild: HBL

Varje kår har möjlighet att påverka den finlandssvenska scoutingens framtid och riktning – vi gör det varje år på föreningsmöten dit alla scoutledare är välkomna.

I en insändare (HBL 22.7) uttrycker signaturen "Orolig scout" sin syn på att scoutingen tappat sin riktning. Vi omfattar inte denna oro, men välkomnar initiativet att diskutera frågan.

I Finlands svenska scouter är en av våra viktigaste uppgifter att måna om scoutidealen, att förverkliga dem och att hjälpa scoutkårerna att förverkliga god scoutverksamhet i enlighet med dem.

Enligt vår åsikt förverkligar storlägret Roihu scoutidealen och scoutingens värderingar. För att erbjuda en unik upplevelse för barn och unga byggs en stad i storlek av Forssa upp med hjälp av 3 000 frivilliga, detta skulle inte vara möjligt utan personer som känner sitt ansvar och gör sitt allra bästa. Roihu-lägret har fler samarbetspartner än något läger tidigare.

På ett läger där 45 nationer möts lär sig scouterna respektera varandra och främja vänskap över gränser. Programmet är uppbyggt så att deltagarna får utveckla sig själv genom åldersanpassade uppgifter, till exempel får deltagarna testa på kodning, klättring, öva samarbete genom "escape room" och spela Röda Korsets flyktingsspel. Scoutidealen i sin helhet hittas på scout.fi/scoutfakta/vardegrund.

Ett läger som till sin storlek kan jämföras med en mindre stad kräver infrastruktur som omfattar bland annat lägersjukhus, sanitets- och hygienutrymmen, elektricitet, bespisning, vattenförsörjning och datakommunikation. Det säger sig själv att detta innebär en större kostnad med 17 000 deltagare än om man ordnar ett småskaligt kårläger. Myndighetskraven är också betydligt högre.

Storläger är en unik händelse som ordnas vart sjätte år, däremellan ordnar kårerna mindre läger som kan genomföras klart billigare. Storläger är en verksamhetsform som erbjuds som en möjlighet för scouten – många scouter föredrar mindre lägerformer. Roihu är det största scoutlägret som någonsin ordnats i Finland och vi kan glädjande nog konstatera att priset inte tycks ha varit ett hinder för deltagande.

För att möjliggöra deltagande för alla har över 125 000 euro delats ut som stipendier. Vi vill poängtera att Jutta Alhos påståenden i artikeln "Missnöjda scouter missar dyrt storläger" (HBL 14.7) var felaktiga. Enligt uppgifter av Finlands scouter har alla från Alhos kår som ansökt om stipendium för deltagande beviljats ett sådant.

Scoutprogrammet uppmuntrar barn och unga till aktivt samhällspåverkande. Om en scout upplever att något är fel stiger man upp och berättar hur man själv skulle göra det bättre. En bra plats att börja öva denna färdighet är den egna kåren, om man upplever att något borde förbättras i kåren lönar det sig att i första hand kontakta kårstyrelsen.

Finlands svenska scouter rf är, precis som signaturen påtalar, en paraplyorganisation för de svenskspråkiga scoutkårerna i Finland, medan kårerna fungerar som enskilda föreningar med egna beslutande organ.

Till slut vill vi lyfta fram det gemensamma beslutsfattandet i scouterna, varje kår har möjlighet att påverka den finlandssvenska scoutingens framtid och riktning – vi gör det varje år på föreningsmöten dit alla scoutledare är välkomna.

Följande gång vi beslutar tillsammans är på förbundets höstmöte den 30 oktober i Karis. Om "Orolig scout" vill diskutera scoutingens framtid närmare hoppas vi få se denna med och påverka där besluten fattas. Förbundsstyrelsen värdesätter alla tillfällen till konstruktiv dialog.

Malin Lindholm Scoutchef Miivi Selin-Patel Vice scoutchef Finlands svenska scouter rf

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03