Välkommen tillbaka, studentsvenskan!

Politiken har trumfat den uppfattade språkfientligheten.

Återinförandet av bägge nationalspråken som obligatoriska i studentexamen är ett mycket bra beslut. Också om grundskolan är grundstenen i utbildningsväsendet definierar gymnasiet fortfarande det...