Välkommen till kulten kring Larry Silván

Bild: Maija Hurme

Det raka och ideologiskt emotionella tilltalet hos poeten Larry Silván ger utanförskapet en kollektiv röst. Trots att hans dikter behandlar svåra ämnen som fattigdom, utanförskap och vansinne inger de ändå stort hopp, skriver poeten Rosanna Fellman i sin essä.

I LOVE LARRY SILVÁNS DIKTER skriver jag som bildtext på Instagram. På bilden syns hans dikt fosterland i ett idylliskt utomhuslandskap. Den grönbruna trädbakgrunden står i kontrast mot de hårda inledn...