Välkommen kunskap om letterna i Finland

Oskar Rosenberg vid sitt stånd på Salutorget, invid Havis Amanda. Fotot från 1920-talet. Bild: Rosenbergs familjealbum

Att även jag, trots min bakgrund, växte upp med tämligen vaga kunskaper om Lettland säger en hel del om hur total minnesförlusten ifråga om Baltikum har varit, både på det nationella och det privata planet. Böcker som denna är välkomna i arbetet på att fylla luckorna i minnet, skriver Thomas Rosenberg, vars farföräldrar kom från Lettland.

Baltikum? Är det inte därifrån lågtrycken brukar komma? Mer än så verkade folk inte att veta då jag växte upp, på 1960-talet. Baltikum var något som inte fanns. Bortglömt och förträngt, bortom järnrid...