Välj abborre, undvik ål och lax

Lokalt. Inhemsk abborre passar enligt WWF:s fiskeguide bra på tallriken. Bild: Mostphotos.com

Vet du vilka fiskar det är okej att äta? Fisk är inte en outsinlig naturresurs, det finns i dag fiskarter som håller på att dö ut i överfiske. Överlag lönar det sig att äta lokalt fångad fisk.

Fisket ökar. Vi fångar och äter allt mera fisk. Det är på många sätt bra, då fisk är hälsosam och näringsrik föda. Men man måste veta vilken slags fisk man äter. Exempelvis ål, havskatt, nilabborre, hajar och rockor är utrotningshotade och därmed rödlistade på världsnaturfonden WWF:s uppdaterade fiskeguide.

Östersjölax som har fångats i Bottniska viken har nu lyfts upp från den röda listan till den gula.

Rekommendationen gäller vild lax som har fångats med ryssja i Bottenviken.

Merparten av den Östersjölax som säljs i Finland har fångats med ryssja i Bottenvikens kustområden.

Rekommendationen för gös som fångats i insjöarna och i Finska viken förblir grön, men gös som fångats i Skärgårdshavet och Bottenhavet faller ner till den gula listan.

Källa: WWF

Det här är inte en guide för enbart fiskare och yrkesfolk. Den är till för alla konsumenter som någon gång köper fisk. WWF uppdaterar årligen fiskeguiden, där kategorierna är tre: rött, gult och grönt.

De flesta matfiskar har flera färgkoder, eftersom fisk från olika hav och områden kan vara olika hotade. Exempelvis ansjovisen är okej så länge den är fångad i Biscayabukten, medan sardellfisket har varit för effektivt i både Svarta havet och i Medelhavet, där ansjovisen minskat drastiskt och därför har fått röd märkning.

Inhemska flodkräftor och signalkräftor lever i så gott som alla vattendrag i Finland och tål fångsten på den nivå den ligger i dag. Däremot ska man inte köpa importerade kinesiska kräftor, då det är obekant under vilka omständigheter de föds upp och fångas.

Den kompletta fiskeguiden finns på finska på wwf.fi/kalaopas, men artnamnen är översatta till svenska.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning