Valio döms att betala miljoner i ersättning till lokala mejerier

Valio döms för att ha dumpat priserna på sin mjölk. Valio tvingas också betala miljonbelopp till lokala konkurrenter.

Helsingfors tingsrätt bedömer att Valio gjort sig skyldig till konkurrensbegränsning. Enligt tingsrättens första dom ska Valio betala 4,5 miljoner euro till mejeriet Maitomaa. Den andra domen säger att Valio ska ersätta Maitokolmio med 3,5 miljoner euro.

Dessutom tvingas Valio betala ränta på ersättningssummorna från och med våren 2013 samt Maitomaas och Maitokolmios rättegångskostnader på 300 000 euro vardera.

De mindre mejerierna beskyller Valio för att ha sänkt priserna på sin mjölk för att få bort småmejerierna från marknaden.

Valio har enligt tingsrättens dom medgett att de prissatt sin mjölk under helhetskostnaderna.

Maitomaa och Maitokolmio är ändå inte helt nöjda med domen, utan vill att Valio ska betala mer i ersättning. Tingrätten bedömer ändå att en del av småmejeriernas bevis för den skada Valio orsakat dem baserar sig på felaktiga antaganden, rapporterar MTV.

Konkurrens- och konsumentverket beslutade redan 2012 att Valio har missbrukat sin dominerande marknadsställning och dumpat priserna på sina produkter.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46