Välfärdsområdesvalet livsviktigt för den svenskspråkiga vårdens framtid!

Om ett år, det vill säga den 1 januari 2023 kommer hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet flyttas till välfärdsområdena. De som kommer att bestämma om hur vården kommer att tas hand om, är de förtroendevalda som den 23 januari 2022 väljs in i välfärdsområdesfullmäktige. Med tanke på vården på svenska är det ytterst viktigt att vi får en stark svensk- och tvåspråkig representation i de olika fullmäktige.

En likvärdig tillgång till vården och omsorgen omfattar även att vi alla får vård och omsorg på vårt modersmål, svenska eller finska. Det handlar inte enbart om att säkerställa en grundläggande rättighet, utan vi bör utgå från att välfärdsområdena erbjuder alla en högklassig och trygg vård. Språket är en central och viktig del av vården, det handlar bland annat om att säkerställa rätta diagnoser och att rätt vård ges till patienten. Det handlar om patientsäkerhet. Vi bör alla kunna känna oss trygga när vi är som svagast eller befinner oss i en nödsituation. Att bli förstådd på sitt eget modersmål är livsviktigt i en sådan situation.

Även om det borde vara en självklarhet att alla förtroendevalda arbetar för en likvärdig vård för såväl svensk- som finskspråkiga glöms tyvärr svenskan lätt bort när man utvecklar och planerar verksamheten. Utan svenskspråkiga beslutsfattare i de olika välfärdsområdena löper vi en stor risk för att vården på svenska försämras ytterligare. Det kommer att behövas ledamöter som kan samarbeta över språkgränserna och som har förmåga att föra en konstruktiv dialog med tjänstemännen. Vi behöver även beslutsfattare som har förmågan att sätta sig in i en patients vardag och vårdsituation. Beslutsfattare som har tid att arbeta tillsammans med tjänstemännen för att utveckla vården på bägge nationalspråken.

Även om välfärdsområdesvalet kan kännas främmande för många vågar jag påstå att det handlar om ett val, som kommer att ha minst lika om inte större betydelse för varje människas liv än ett kommunalval. Nu gäller det att övertyga alla vänner, bekanta, familjemedlemmar och kollegor att ta det stundande valet på allvar. Varje röst kommer att vara avgörande för hur vården kommer att se ut i framtiden. Nu avgörs frågan om vilka resurser vi kommer att ha och hur de fördelas när det gäller att utveckla och förbättra vården på såväl svenska som finska.

Jan-Erik Eklöf, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning