Valet i januari är viktigt

Social- och hälsovårdsreformen gäller social- och hälsovård samt räddningsväsendet, statliga myndigheter såsom nödcentralerna omfattas inte av reformen. Social- och hälsovården övergår från kommunerna till de nya välfärdsområdena. Hälsocentralen sköts inte längre av kommunen från och med den 1 januari 2023. Barnskyddet och barn- och mödrarådgivningen sköts också av välfärdsområdet från och med samma datum.

Det är bara några exempel på tjänster som övergår till välfärdsområdet. Det är inte alls självklart att det finns en hälsocentral i hemkommunen eller närområdet efter ingången av 2023 och därför är det ett mycket viktigt val vi har nu i januari. Var och en kan påverka sin egen regions utveckling genom att rösta.

Carola Bäckström, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning