Valet gäller dig – nu kan du påverka vården

Bild: Kalle Parkkinen / Lehtikuva

Valet av fullmäktige till de nya välfärdsområdena har oförtjänt definierats som svårförståeligt och ointressant. Ändå handlar det om de frågor som väljarna tycker är allra viktigast – hälso- och socialvård. I det här valet kan man påverka ovanligt mycket eftersom det är nu riktlinjerna för vården i varje område avgörs.

Visst är den nya indelningen i välfärdsområden kanske ännu diffus för många, men det handlar om ytterst konkreta, ja rentav livsviktiga frågor.Hur organiseras vården och räddningsväsendet i framtiden?...