Våldsam extremism sällsynt men extremhögern syns mera

Bild: Emmi Tulokas

Den våldsamma extremismen tar sig inte i någon större grad uttryck i form av brott, meddelar Inrikesministeriet. Ministeriet uppger att brott kopplade till våldsam extremism förekommer i relativt liten grad. Uppgifterna framgår av en lägesrapport som ministeriet har utfärdat.

Med våldsam extremism avses att man använder, hotar med, uppmuntrar till eller rättfärdigar våld genom att motivera det med en mer omfattande ideologi. Ur lägesrapporten framgår att det i fjol förekom sammanlagt 62 brottsmisstankar som uppfyllde kriterierna för brott kopplat till våldsam extremism.

Över hälften, sammanlagt 33 brottsmisstankar, var kopplade till extremhögerns verksamhet.

Majoriteten av brottsmisstankarna, sammanlagt 17 fall, utgjordes av misshandel. Av dem kopplades 11 fall till extremhögern. Näst största gruppen brottsmisstankar, sammanlagt 12 fall, kopplades till motstånd mot tjänsteman. Av dem kopplades 11 fall till extremvänstern. Sammanlagt kopplades 16 brottsmisstankar till extremvänstern.

"Invandringsfientliga aktiverade sig"

Ministeriet uppger att den stora mängden asylsökande som kommit till Finland har inverkat på de våldsamma extremistorganisationernas verksamhet.

– Enligt de brottsmisstankar som kommit till polisens kännedom ökade antalet extremistiska brott inte 2015. Däremot aktiverades extremhögern och den invandrarfientliga rörelsen och blev synligare än förr, och samhällsklimatet blev mer spänt, säger utvecklingschef Tarja Mankkinen vid Inrikesministeriet.

Till exempel i Sverige och Tyskland har brott som begåtts av personer som är med i extremiströrelser ökat under senare hälften av förra året.

Inrikesministeriet rapporterar att de asylsökandes ankomst i fjol höstas gav upphov till en våg av hatbrott som tidigare varit sällsynt i Finland: sabotagebrott som riktades mot flyktingförläggningar. I de fall där gärningsmannen är känd har man inte hittat anknytningar till organiserad extremism.

Lägesrapporten, som sammanställts under Inrikesministeriets ledning, har utförts i samarbete med Skyddspolisen, Centralkriminalpolisen och den lokala polisen. Rapporten grundar sig på polisuppgifter.

Inrikesministeriet poängterar att det bästa sättet att bekämpa våldsam radikalisering och extremism är genom förebyggande arbete. I våras godkändes det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03