Våldet mot räddningsarbetare ökar – "Vi ser bara toppen av ett isberg"

Akutvårdare anmälde fler fall av våld än tidigare förra året, enligt Kommunförbundet. Bild: Amanda Englund/KSF Media Arkiv

I normala fall anmäler akutvårdare kring 20 fall av fysiskt våld under ett år. Förra året var siffran 46.

"I de rapporterade fallen av hot och våld mot akutvårdare ser vi bara toppen av ett isberg. I förra årets statistik är det särskilt oroväckande att det fysiska våldet ökat kraftigt", säger biträdande akutvårdschef Jukka Lehtola vid räddningsverket i östra Nyland i ett pressmeddelande från Kommunförbundet.

Förra året anmälde akutvårdare runtom i landet 46 fall där de fått utstå fysiskt våld under utryckning. De här fallen utgör en tiondel av alla hotfulla situationer som anmälts.

Siffran kan jämföras med åren 2016–2019, då mellan 16 och 21 sådana fall anmäldes årligen.

Oftast rör det sig om en berusad person som tillkallats ambulans. Dessutom är de flesta som agerar våldsamt mot akutvårdarna män – i sju av tio fall år 2020.

Viktigt att anmäla

Även brandmän möter våld i sitt yrke, uppger Kommunförbundet. I bara tio procent av de fallen vet personalen på förhand om att det finns risk för att situationen eskalerar. I regel (60 procent av fallen) uppstår situationen överraskande, enligt anmälningarna.

"Det är ytterst viktigt att räddningspersonalens kroppsliga integritet och arbetsro tryggas under utryckningar", säger samordnare Terhi Virtanen vid räddningsverkens nationella nätverk.

Räddningsverken utbildar sina anställda i att kunna möta hot i yrket. Men det viktigaste för att förebygga våldet är att alla fall rapporteras, säger Terhi Virtanen.

Såväl akutvårdare som brandmän möter våld i sitt yrke, uppger Kommunförbundet. Bild: Kristoffer Åberg

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning